Miliardy na indywidualnych kontach emerytalnych w 2019 roku

Miliardy na indywidualnych kontach emerytalnych w 2019 roku

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w 2019 roku.

W 2019 roku zostało otwartych 102 370 indywidualnych kont emerytalnych (IKE). 96 423 konta złożono po raz pierwszy, 2 237 zostały założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE, a 3 710 w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego. Dokonano 24 849 wypłat i 127 468 zwrotów. Na koniec okresu sprawozdawczego liczba prowadzonych IKE wyniosła 950 767, w tym 502 413 dla kobiet i 448 354 dla mężczyzn. W 2019 roku dokonano wpłat na 373 668 indywidualnych kont emerytalnych o łącznej wartości 1 miliarda 702 milionów 800 tysięcy złotych. Średnia wysokość wpłaty na IKE wynosiła 4 600 zł.

Indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) zostało w 2019 r. otwartych w Polsce 62 064 – 59 211 po raz pierwszy, 2 853 w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKZE. Dokonano 12 992 zwrotów i 1 021 wypłat. Na koniec okresu sprawozdawczego liczba prowadzonych IKZE wyniosła 654 583, w tym 329 917 dla kobiet i 324 666 dla mężczyzn. Na 252 092 konta wpłacono w 2019 r. 929 milionów 186 tysięcy złotych. Średnia wysokość wpłaty na IKZE wynosiła 3 700 zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.pl

Oceń ten artykuł: