Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w 2019 roku.