Deweloperzy z rekordową dywidendą. Pytanie, czy nie po raz ostatni?

sezon dywidendowy

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych powoli dobiega końca coroczny sezon dywidendowy. Tym razem, zgodnie z oczekiwaniami, na rekordowo sowity zastrzyk gotówki mogą liczyć akcjonariusze czołówki deweloperów mieszkaniowych. Niestety, bez gwarancji powtórki w przewidywalnej przyszłości.

Co roku większość zarządów spółek giełdowych podejmuje decyzje, zatwierdzane następnie przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, o podziale wypracowanego w minionym roku zysku netto przedsiębiorstwa na część wypłacaną akcjonariuszom oraz zatrzymaną w firmie z zamiarem przeznaczenia jej na cele inwestycyjno-rozwojowe. Jak wskazują eksperci, spółki chętnie wypłacające dywidendy. Tym samym te określane jako dywidendowe, są zazwyczaj dużo lepiej postrzegane przez rynek, inwestorów, zarządzających funduszami akcji czy wreszcie analityków giełdowych opracowujących rekomendacje inwestycyjne.

Politykę dywidendową deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW na tle całej stawki giełdowej można określić jako zdecydowanie zadowalającą

sezon dywidendowy

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, ponad połowa z nich podzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dynamiczny wzrost rok do roku notuje natomiast suma wypłacanych dywidend spółek deweloperskich oraz ich średnia stopa, czyli iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i jej kursu. Niestety coraz trudniej o przesłanki potwierdzające kontynuację tego optymistycznego trendu tak w roku przyszłym, jak i latach kolejnych.

Jak tłumaczą eksperci, na pierwotnym rynku mieszkaniowym ubiegły rok przyniósł kolejną odsłonę koniunkturalnej prosperity. Ponownie zaowocowała ona historycznymi rekordami kontraktacji oraz przekazań lokali deweloperskich, a co za tym idzie profitów finansowych. W związku z tym trudno się dziwić sytuacji wysypu decyzji zarządów spółek deweloperskich o wypłacie akcjonariuszom sowitych dywidend.

Co ciekawe, tym razem liczba spółek deweloperskich o profilu stricte mieszkaniowym, których WZA zatwierdziły decyzje o wypłacie dywidendy wyniosła jedenaście. To dokładnie tyle samo co przed rokiem. Za to suma wypłaty dywidend wzrosła z 396 mln zł w roku ubiegłym do bagatela – 621 mln zł w bieżącym. To grubo o ponad połowę. Żadna inna branża notowana na warszawskiej GPW nie mogła by nawet pomarzyć o tego typu progresie osiągniętym zaledwie w ciągu jednego roku. Za tym wzrostem zwyżkowała także średnia stopa dywidendy wypłacanej przez mieszkaniowych deweloperów giełdowych z 5,52 proc. do 5,88 proc. rok do roku.

Po raz kolejny w kwestii dywidendowej klasą samą dla siebie pozostaje Dom Development

Już szósty rok z rzędu wypłaca on swoim akcjonariuszom praktycznie cały wypracowany zysk netto. Jest on nawet powiększony – jak w roku bieżącym – o nawiązkę z kapitału zapasowego. Tym razem będzie to w sumie – bagatela – blisko 190 mln zł. To 65 mln zł więcej niż przed rokiem, owocujące prawie 11-proc. stopą dywidendy. Pod tym względem Dom Development należy do ścisłej stawki liderów. Nie tylko w szeregach branży deweloperskiej, ale w ramach wszystkich spółek notowanych na GPW.

Natomiast w przypadku aż czterech spółek (Archicom, Atal, Dom Development, LC Corp) stopa dywidendy przekracza obecnie poziom 10 proc. Jest w granicach 4-krotności rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, będących najczęściej stosowaną stopą odniesienia (benchmarkiem) dla oceny wysokości wypłacanej przez spółki giełdowe dywidendy. Tym samym u większości czołowych rodzimych spółek deweloperskich o profilu mieszkaniowym obserwuje się ciąg dalszy materializacji tendencji dzielenia się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Pytanie, czy z nadziejami na utrzymanie tej tendencji w kolejnych latach.

Jak zauważają eksperci, mimo tak optymistycznej sytuacji generowania zysków przez deweloperów mieszkaniowych, niestety kursy ich akcji mierzone indeksem WIG-nieruchomości pozostały rok do roku praktycznie na niezmienionym poziomie. Co gorsza od początku bieżącego roku, roku pod wieloma względami rekordowym na pierwotnym rynku mieszkaniowym, branżowy indeks giełdowy znajduje się w regularnym trendzie spadkowym. Nie jest to najlepszy prognostyk dla koniunkturalnego boomu tak na bliższą, jak i nieco bardziej odległą przyszłość.

Jednak największym problemem branży deweloperskiej, z którym być może będzie ona musiała się zmierzyć w stosunkowo bliskiej perspektywie, są plany likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. W takiej sytuacji nawet największe spółki deweloperskie budujące mieszkania, będą zmuszone do akumulowania kapitałów z myślą o finansowaniu przyszłej działalności. Zapewne mocno ograniczyłoby to skalę wypłacanych dywidend, a co za tym idzie atrakcyjność inwestycyjną akcji deweloperów mieszkaniowych.

Źródło: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Oceń ten artykuł: