Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowejW poniedziałek 28 lutego Minister Rodziny i Polityki Społecznej obwieścił nową wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Rosnąca inflacja znalazła odzwierciedlenie w wysokości nowych stawek. Wszystkie wzrosły w porównaniu do poprzednich, obowiązujących do 31 marca 2022 r. I tak, od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca przyszłego roku obowiązują następujące kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku
przy pracy lub choroby zawodowe:

1) 1 133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (poprzednia stawka wynosiła 1033 zł);

2) 1 133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (było 1033 zł);

3) 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (było 18 086 zł)

4) 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (było 18 086 zł);

5) 101 926 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (było 93 014 zł);

6) 50 963 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (było 46 507 zł);

7) 101 926 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (było 93 014 zł);

8) 101 926 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (było 93 014 zł);

9) 19 819 zł jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (było 18 086 zł);

10) 50 963 zł  jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (było 46 507 zł).

 

Źródło: Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 28 lutego 2022 r., poz. 287

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: