Finroyal / FRL Capital cz. 2

r. pr. Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa
tel. (+48 22) 586 40 00
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Finroyal – FRL Capital

[04.02.2008] Dwa tygodnie temu Portal Skarbiec.Biz, jako pierwsze medium w Polsce, zamieścił krytyczną analizę produktu inwestycyjnego oferowanego w Polsce przez zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółka FRL Capital ("Finroyal"), w postaci "kontraktu lokacyjnego", który jest oprocentowany na poziomie znacznie wyższym niż standardowe lokaty bankowe. Po naszej publikacji ostrzeżenie publiczne przed Finroyal wydała Komisja Nadzoru Finansowego, a sprawą zainteresowały się inne media.

Przypomnijmy – w publikacji z dnia 16 stycznia "Kontrowersje wokół oferty inwestycyjnej Finroyal-FRL Capital" Robert Nogacki dokonał przeglądu informacji zawartych w materiałach reklamowych Finroyal i wskazał na liczne, możliwe rozbieżności ze stanem faktycznym, wątpliwości prawne i sprzeczności między różnymi deklaracjami Finroyal (z oryginałem publikacji można się zapoznać TUTAJ).

Wszystko to skłoniło Portal Skarbiec.Biz/Kancelaria Prawna Skarbiec do rekomendowania czytelnikom najwyższego stopnia ostrożności w kontaktach z Finroyal.

W odpowiedzi na powyższe stanowisko, Skarbiec.Biz otrzymał list od Finroyal, który obiecaliśmy Finroyal opublikować, ale pod warunkiem, że spółka ta okaże dowód opłacenia w całości kapitału zakładowego w kwocie 88 mln funtów, na którego istnienie się powoływała, oraz, że okaże dokumenty korporacyjne wykazujące, że FRL Capital to "międzynarodowy koncern inwestycyjny", który "na rynku istnieje już od 32 lat". Ze swojej strony ustaliliśmy, że spółka FRL Capital została wpisana do rejestru handlowego Anglii i Walii w dniu 23 marca 2007 r. Jeśli do rachub lat użyjemy zwykłego kalendarza gregoriańskiego i zdefiniujemy "rok" jako odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca, to zdecydowanie dojdziemy do wniosku, że od 23 marca 2007 r. nie minęły jeszcze 32 lata. Może więc Finroyal używa do rachuby lat marsjańskich albo wenusjańskich? Na chwilę obecną trudno odpowiedzieć na to pytanie, albowiem Finroyal nie zareagował na nasz list.

Sprawą zainteresowała się natomiast Komisja Nadzoru Finansowego, która wpisała Finroyal FRL Capital Limited na listę ostrzeżeń publicznych jako podmiot, który nie posiada zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem. Temat podjęła również prasa, w tym m.in. "Gazeta Prawna" oraz "Gazeta Wyborcza". Szczególnie interesująca wydała się nam publikacja w "Gazecie Wyborczej", albowiem wydaje się, że lektura publikacji Skarbiec.Biz wycisnęła na redaktorach GW niezatarte piętno (ech, szkoda tylko, że zapomnieli oznaczyć cytaty z publikacji Skarbiec.Biz i podać źródło).


Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: