Quick Time Download

Najnowsz� wersj� programu Quick Time mo�na pobra� z poni�szej strony:
https://www.apple.com/quicktime/download/win.html

Starsze wersje programu Quick Time dost�pne mo�na pobra� klikaj�� na jeden z poni�szych link�w.

QuickTime 2.0.3 (1.3 MB)
QuickTime 2.1.2 (2.0 MB)
QuickTime 3.0 (6.9 MB)
QuickTime 4.0 (8.3 MB)
QuickTime 5.0.5 (9.6 MB)
QuickTime 6.1 (10.5 MB)
QuickTime 6.4 (11.3 MB)
QuickTime 6.5.2 (12.5 MB)
QuickTime 7.0.3 (19.6 MB)

Quick Time Alternative

Quick Time Alternative jest to program, kt�ry pozwala na odtwarzanie plik�w zapisanych w formacie QuickTime (rozszerzenie *.mov) bez konieczno�ci instalowania QuickTime. Program obejmuje m.in. nast�puj�ce modu�y:
– Media Player Classic [version 6.4.8.9 rev 611];
– QuickTime Codecs [version 7.0.4.80];
– QuickTime DirectShow filter;
– QuickTime plugin for Internet Explorer;
– QuickTime plugin for Opera/Firefox/Mozilla/Netscape;
– CoreAVC oraz CoreAAC.

Pobierz Quick Time Alternative

Po��czenie: Lokalizacja: Host:
HTTPDirect Download 1isu.edu.tw
HTTPDirect Download 2FileSharing DLs
FTPDirect Download 3freenet.de
HTTPDirect Download 4pt.lu
HTTPDirect Download 5trunetworks.com
HTTPDirect Download 63dnews.ru
HTTPDirect Download 7winhelpline.info
HTTPMirror 1File Hippo
ED2KeMule/eDonkey 

Nota prawna: Przed u�yciem strony " Quick Time Download " prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".

Czym jest Skarbiec.Biz?

Portal Skarbiec.Biz jest najwi�kszym w Polsce portalem finansowym, kt�ry zachowuje pe�n� niezale�no�� od bank�w, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.