Blisko 168 mld euro budżetu UE na 2022 rok

Blisko 168 mld euro budżetu UE na 2022 rok

Blisko 168 mld euro budżetu UE na 2022 rok

We wtorek 8 czerwca Komisja Europejska zaproponowała roczny budżet Unii Europejskiej w wysokości 167,8 mld euro na 2022 r., który zostanie uzupełniony szacunkową kwotą 143,5 mld euro w postaci dotacji w ramach NextGenerationEU.

Zaproponowany budżet ma zmobilizować istotne dla Unii inwestycje w celu pobudzenia ożywienia gospodarczego, ochrony zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Priorytetem będą wydatki ekologiczne i cyfrowe, aby Europa stała się bardziej odporna i przygotowana na przyszłość. Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za unijny budżet, powiedział: „Przedstawiamy dziś bezprecedensowy poziom wsparcia finansowego, aby wzmocnić proces wychodzenia Europy z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego. Pomożemy osobom, przedsiębiorstwom i regionom, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez ekologiczną i cyfrową transformację. Przywrócenie Europy na właściwe tory, przyspieszenie jej odbudowy i dostosowanie jej do przyszłości to nasze główne priorytety”.

Projekt budżetu na rok 2022, wspierany przez NextGenerationEU, kieruje środki tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami państw członkowskich Unii Europejskiej i jej partnerów na całym świecie. Finansowanie ma pomóc odbudować i zmodernizować Unię, wspierając ekologiczne i cyfrowe przemiany, tworząc miejsca pracy i wzmacniając rolę Europy w świecie. Budżet odzwierciedla priorytety polityczne UE, które są istotne dla zapewnienia trwałego ożywienia gospodarczego.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i ma na celu przełożenie priorytetów na konkretne cele roczne. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na przeciwdziałanie zmianom klimatu, zgodnie z celem polegającym na przeznaczeniu 30% budżetu długoterminowego i instrumentu naprawczego NextGenerationEU na ten priorytet polityczny. Wynosi on 167,8 mld EUR w środkach na zobowiązania i 169,4 mld EUR w środkach na płatności. Jego największa część – 118,4 mld euro to dotacja z programu NextGenerationEU w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i odporności (RRF) na złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz na uczynienie gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i możliwości związane z ekologicznymi i cyfrowymi przemianami.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: