Alimenty natychmiastowe i obowiązkowe badanie DNA. MS zapowiada reformę prawa rodzinnego

Alimenty natychmiastowe i obowiązkowe badanie DNA. MS zapowiada reformę prawa rodzinnego

Alimenty natychmiastowe i obowiązkowe badanie DNA. MS zapowiada reformę prawa rodzinnego

Podczas konferencji prasowej 11 maja 2021 r., Minister Sprawiedliwości poinformował o pracach nad projektem zmian prawa rodzinnego, które mają przede wszystkim zwiększyć ochronę dobra dziecka. Ministerstwo chce ustanowić takie instytucje jak: alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, czy obowiązkowe badania DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa.

Ustanowienie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym instytucji alimentów natychmiastowych ma sprawić, że dzieciom będą przyznawane alimenty w szybszym okresie kilkunastu dni, w nakazowym postepowaniu alimentacyjnym, a nie jak to ma miejsce obecnie, kiedy z uwagi na toczący się między rodzicami spór, dziecko na przyznanie alimentów czeka miesiącami. Ma to być możliwe dzięki następującym ułatwieniom:

– pozew o alimenty będzie można wnieść na gotowym formularzu dostępnym w Internecie;

– formularz ma być łatwy do wypełnienia;

– do pozwu, prócz odpisu aktu urodzenia dziecka, nie trzeba będzie dołączać żadnych dowodów.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalona odgórnie, w zależności od wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku oraz liczby dzieci w rodzinie. Wysokość alimentów ma więc kształtować się następująco:

– 21% minimalnego wynagrodzenia za pracę przy jednym dziecku;

– 19% przy dwójce (na każde dziecko);

– 17% przy trójce (na każde dziecko);

– 15% przy czwórce (na każde dziecko);

– 13% przy piątce i więcej (na każde dziecko).

Biorąc pod uwagę stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku, kwotowo stawka należnych alimentów wynosiłaby: 588 zł przy jednym dziecku, 532 na każde z dwójki dzieci, 476 zł na każde z trójki dzieci, 420 zł na każde z czwórki dzieci, 364 zł na każde z piątki dzieci, a także szóste, siódme i kolejne.

Przyznanie prawa do alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do późniejszego wystąpienia o przyznanie ich w wyższej wysokości, jeśli będzie to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów. Z kolei rodzic obarczony obowiązkiem alimentacyjnym będzie mógł się odwołać od alimentacyjnego nakazu zapłaty. Obowiązek alimentacyjny miałby całkowicie wygasać z chwilą ukończenia przez dziecko 25 roku życia, chyba że dziecko nie byłoby w stanie po osiągnięciu tego wieku utrzymać się samodzielnie, wówczas sąd mógłby ten obowiązek przedłużyć.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje jeszcze wiele innych zmian w prawie rodzinnym. Planowane jest m.in. wprowadzenie instytucji darmowych mediacji w ramach rodzinnych postępowań informacyjnych. Postępowania te miałyby poprzedzać sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających małoletnie dzieci. Mediatorzy mogliby wspierać spierających się małżonków w uzgadnianiu warunków rozstania, kwestii opieki nad dziećmi, czy wysokości alimentów. Całe rodzinne postępowanie informacyjne ma być bezpłatne.

Nowe przepisy mają również zobowiązać sądy rodzinne do powiadamiania prokuratorów o prowadzonych sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeśli zachodzić będzie podejrzenie zagrożenia dobra dziecka.

Projekt nowelizacji przewiduje ustanowienie obowiązkowego badania kodu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Narzędziami służącymi do skutecznego egzekwowania obowiązku będą kary grzywny lub przymusowe doprowadzenie zobowiązanego do poddania się badaniu kodu genetycznego.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: