Sędziowie pokoju będą rozstrzygać spory mniejszej wagi

Sędziowie pokoju będą rozstrzygać spory mniejszej wagi

Sędziowie pokoju będą rozstrzygać spory mniejszej wagi

Podczas konferencji prasowej 18 marca 2021 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił pomysł powołania instytucji sędziów pokoju, którymi będą niezawodowi sędziowie, a których zadaniem będzie odciążenie sądów powszechnych w sprawach mniejszej wagi.

Sędziowie pokoju mieliby być powoływani przez społeczeństwo w powszechnym i demokratycznym głosowaniu. Jak deklaruje resort sprawiedliwości, w przeprowadzonym w lutym tego roku sondażu 58 proc. pytanych poparło ideę stworzenia takiej instytucji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w drobnych sprawach cywilnych i karnych, np. w sprawie wadliwego wykonania usługi, czy aktu wandalizmu. Wartość przedmiotu sporu w tych sprawach, czy też poczynionej przestępstwem szkody, nie mogłaby przekraczać 10 tys. zł.

Kadencja sędziego pokoju trwać będzie 5 lat. Wybierani będą w każdym powiecie w trakcie wyborów samorządowych cieszących się wysoką frekwencją. Liczba sędziów w danym powiecie zależeć będzie od liczebności jego mieszkańców, a także osób przebywających w nim czasowo, np. z uwagi na pracę. Sędzią pokoju będzie mogła zostać osoba między 30 a 75 rokiem życia, bez wymogu posiadania wykształcenia prawniczego. To wyborcy zadecydują, czy chcą by w ich powiecie sprawy mniejszej wagi rozpoznawał sędzia nie posiadający takiego wykształcenia, ale np. legitymujący się nieskazitelnym charakterem, autorytetem, czy doświadczeniem życiowym.

Z drugiej strony, dyskwalifikującym w zakresie objęcia urzędu sędziego pokoju będzie wykonywanie któregoś z prawniczych zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, czy komornika, z uwagi na ewentualny, oczywisty konflikt interesów. Wyłączenie to dotyczy także przedstawicieli służb mundurowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. W szczególnych przypadkach sędzia pokoju będzie mógł łączyć swój urząd z inną aktywnością zawodową, ale tylko gdy ta nie będzie zakłócać wykonywania przez niego obowiązków sędziego.

Sędziowie mają być niezawiśli w zakresie orzekania, a sprawy do rozpoznania przekazywane im będą losowo. Wydane przez nich orzeczenia będą wykonywane przez sądy rejonowe, które stanowić będą jednocześnie instancję odwoławczą od orzeczeń sądów pokoju. By wdrożyć swój pomysł w życie Ministerstwo Sprawiedliwości musi zmienić Konstytucję RP, tak by dodać do niej zapis stanowiący, że wymiar sprawiedliwości w Polsce mogą również sprawować sędziowie pokoju.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: