Współpraca Ministerstwa Nauki z Narodowym Centrum Rozwoju szansą dla innowacyjnych przedsiębiorców

innowacje

Innowacje to koło napędowe dzisiejszej gospodarki. Pozwalają zmienić lub ulepszyć istniejące rozwiązania, co zwykle przekłada się na różnego rodzaju korzyści. O działaniach wspierających innowacyjność w polskim społeczeństwie opowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz zastępca dyrektora NCBR profesor Aleksander Nawrat.

Ministerstwo Nauki podkreśla zalety tzw. dużej ustawy o innowacyjności

Uchwalona w listopadzie 2017 roku ustawa miała na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Istotą zmian wprowadzoną przez ten akt prawny jest usunięcie barier związanych z działalnością innowacyjną. To też stworzenie skutecznych mechanizmów wspierania (np. poprzez system podatkowy) nowatorskich rozwiązań w praktyce.

My wspieramy polskie firmy od strony naukowej i tutaj widać wyraźny postęp. Wszystko dzięki wejściu w życie ustawy o innowacyjności, dającej realne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w współpracę z nauką. W 2017 roku nakłady na badania i rozwój wzrosły o 15%. W 2018 roku ten wzrost będzie zdecydowanie większy. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe ulgi, które są rekordowe w skali świata. Za każdą zainwestowaną w badania i rozwój złotówkę, czyli we współpracę ze światem naukowym, przedsiębiorca od podstawy opodatkowania może sobie odpisać dwa złote.” – wyjaśnia minister Jarosław Gowin.

Najważniejsze kwestie, jakie ten dokument prawny reguluje, to zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR) oraz doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R

Dodatkowo, ustawa umożliwi korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Wydłuży do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R. Ułatwi też finansowanie start-upów, poprzez doprecyzowanie sposobu opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Flagową kampanią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest projekt „NCBR dla firm”. To cykl spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie tych spotkań eksperci NCBR przedstawiają możliwości uzyskania dofinansowania na działania. Działania, które pozwolą na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalanie już istniejących produktów lub usług. Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą). Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych.

NCBR dla firm to czterdzieści dziewięć wizyt w kraju, spotkania z kilkoma tysiącami przedsiębiorców, którzy wprowadzili w swoich biznesach innowacje, ale nigdy nie korzystali z pomocy publicznej. Myślę, że NCBR możemy śmiało określić jako instytucję ubezpieczającą od ryzyka nieudanych prac badawczych.” – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat.

Źródło: Newsrm.tv

Oceń ten artykuł: