Innowacje to koło napędowe dzisiejszej gospodarki. Pozwalają zmienić lub ulepszyć istniejące rozwiązania, co zwykle przekłada się na różnego rodzaju korzyści.