Pierwsze, historyczne sankcje Unii Europejskiej dla sprawców cyberataków

Pierwsze, historyczne sankcje Unii Europejskiej dla sprawców cyberataków

Pierwsze, historyczne sankcje Unii Europejskiej dla sprawców cyberataków

Rada Unii Europejskiej 30 lipca 2020 r. nałożyła pierwsze w swojej historii sankcje dla sprawców cyberataków zagrażających bezpieczeństwu państw, organizacji międzynarodowych, jak i samej Unii.

Chodzi o 6 osób fizycznych oraz 3 inne podmioty. Są one odpowiedzialne za cyberataki lub próby cyberataków, w tym próbę cyberataku przeciwko OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) oraz cyberataki powszechnie znane jako „WannaCry” i „NotPetya”, a także „Operation Cloud Hopper”, wspierały te ataki lub były w nie zaangażowane, lub je ułatwiały. Były zamieszane m.in. w atak na polską Komisję Nadzoru Finansowego. To dwóch obywateli Chin i czterech Rosjan, a także jedna spółka chińska, jedna firma z Korei Północnej oraz Główny Ośrodek Specjalnych Technologii (GTsST) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU).

Oskarżone o cyberataki ww. osoby i podmioty zostały dodane Decyzją Rady (WPZiB) 2020/1127 z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dz.Urz. UE z 30.07.2020 r., L 246/12) do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym zawartym w załączniku do decyzji (UE) 2019/797.

Rada UE zastosowała wobec nich ograniczenia w postaci zakazu wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, a także zamrożenia środków finansowych i odcięcia od funduszy mających swe źródło w UE. W złożonym 30 lipca 2020 r. oświadczeniu, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell poinformował:

„Rada podjęła dziś decyzję o zastosowaniu środków ograniczających wobec sześciu osób i trzech podmiotów lub organów zaangażowanych w ataki cybernetyczne o znaczących skutkach lub próby ataków cybernetycznych o potencjalnie znaczących skutkach, które stanowią zewnętrzne zagrożenie dla Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, lub też mają znaczące skutki dla państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Środki te obejmują zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów osób fizycznych oraz zamrożenie aktywów podmiotów lub organów. Zakazuje się również bezpośredniego lub pośredniego udostępniania funduszy osobom fizycznym i podmiotom lub organom ujętym w wykazie” (www.consilium.europa.eu).

Z kolei jak wyjaśnia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Ukierunkowane na te osoby i podmioty sankcje mają funkcję odstraszającą i zniechęcającą, a nie oznaczają przypisania odpowiedzialności państwu trzeciemu” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: