Odręczny podpis biometryczny a ochrona danych

Odręczny podpis biometryczny a ochrona danych

Odręczny podpis biometryczny a ochrona danych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie, czy stosowane zabezpieczenia danych wrażliwych obywateli w postaci odręcznego podpisu biometrycznego są w pełni właściwe z punktu widzenia prawa do ochrony danych osobowych.

Rzecznik wyraża wątpliwość co do właściwego stosowania przez operatorów pocztowych urządzeń rejestrujących w postaci odręcznego podpisu biometrycznego. RPO wystąpił więc do Prezesa UODO, o ustosunkowanie się, czy wykorzystywanie tych urządzeń jest w pełni zgodne z prawem do ochrony danych osobowych obywateli. Rzecznikowi chodzi głównie o stosowane przy tym zabezpieczenia oraz o sposób i okres przechowywania zebranych danych osobowych przez operatorów pocztowych. Jak podnosi, mimo deklaracji ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o podjęciu wskazanych w przepisach działań do dziś nie podjęto żadnych konkretnych czynności pozwalających na zbadanie przedmiotowego problemu.

„Ponieważ dotychczasowe odpowiedzi dla RPO potwierdzają wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia odręcznego podpisu biometrycznego, Rzecznik prosi prezesa UODO o zbadanie sprawy oraz o informację o podjętych czynnościach” (www.bip.brpo.gov.pl).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: