Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie, czy stosowane zabezpieczenia danych wrażliwych obywateli w postaci