Najnowsza lista krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych, ale nieujętych w wykazie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Najnowsza lista krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych, ale nieujętych w wykazie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Najnowsza lista krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych, ale nieujętych w wykazie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

5 października 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.  Część ujętych w tym wykazie państw i terytoriów nie została jednak zaliczona do kategorii jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W opublikowanym 14 października w Monitorze Polskim obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znalazł się wykaz tych jurysdykcji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. 2021, poz. 940), jurysdykcjami tymi są:

  1. Republika Fidżi
  2.  Guam
  3. Republika Palau
  4. Republika Trynidadu i Tobago
  5. Samoa Amerykański

W aktualnym unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, prócz ww. państw i terytoriów znajdują się jeszcze:

  1. Palau
  2. Panama
  3. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
  4. Vanuatu

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: