5 października 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Część ujętych w

W czwartek 7 października Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe przepisy dotyczące wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE w