5 października 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Część ujętych w