Fed działa ostrożnie ale zdecydowanie

Fed działa ostrożnie ale zdecydowanie

Fed działa ostrożnie ale zdecydowanie

Zgodnie z oczekiwaniami, Rezerwa Federalna podniosła dziś podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Jednocześnie Fed podtrzymał perspektywę całej serii dalszych podwyżek stóp i zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rozpocznie redukcję swojego bilansu.

Wielkiego zaskoczenia nie było. Fed podniósł kluczową stopę procentową o 25 bps do przedziału 0,25-0,50 proc. Bardziej jastrzębi był jedynie James Bullard – prezes Fed z St. Louis, który optował za ruchem dwukrotnie wyższym. Wczorajsza decyzja to pierwsza podwyżka od 2018 roku. Fed rozpoczyna cykl. W oświadczeniu zostało klarownie przedstawione, że konieczne będą dalsze ruchy normalizacyjne politykę pieniężną. Dodatkowo Rezerwa Federalna planuje od następnego posiedzenia rozpocząć redukcje swojego bilansu. Pamiętajmy, że zakupy obligacji zakończyły się dopiero na początku marca. Fed obawia się wojny i widzi zagrożenia w niższym wzroście gospodarczym, jednak jeszcze bardziej boi się inflacji, która zostanie podbita wydarzeniami, którymi żyje obecnie cały świat.

Aktualne projekcje makro Fed-u wyraźnie pokazują te obawy. Spodziewany jest niższy wzrost gospodarczy w 2022 roku i znacznie wyższa dynamika inflacji. W górę mocno poszła mediana oczekiwań członków FOMC, która została przedstawiona na wykresie kropkowym. Na koniec 2022 możemy spodziewać się, że stopy wzrosną do poziomu 1,9 proc. czyli o całe 100 bps. więcej niż w ostatniej projekcji z grudnia. Oznacza to, że możemy się spodziewać, że na każdym posiedzeniu dojdzie do ruchu w górę.

Podczas konferencji prasowej Powell wielokrotnie powtarzał, że rynek pracy jest napięty. Jego zdaniem stosunek liczby otwartych miejsc pracy do liczby bezrobotnych (ostatnio na każdego bezrobotnego przypadało ponad 1,7 otwartych miejsc pracy) jest wręcz niezdrowo wysoki. Ponadto usłyszeliśmy, że znaczny spadek inflacji prawdopodobnie potrwa dłużej, niż początkowo oczekiwano. Prezes Fed zaznaczył, że nadszedł więc czas na podniesienie głównych stóp procentowych i zmniejszenie portfela papierów wartościowych banku centralnego USA. Padały słowa, że gospodarka amerykańska jest wystarczająco silna, by wytrzymać takie zacieśnienie polityki pieniężnej. Została również poruszona kwestia ryzyka recesji. Powell określił je jako nie szczególnie wysokie. Zostało podkreślone, że warunkiem dalszego ożywienia jest stabilność cen. Powell nie wykluczył, mocniejszych działań Fed-u. Zatem ruchy w przyszłości o więcej niż 25 punktów bazowych są jak najbardziej realne. Jeśli chodzi o redukcję bilansu – proces ten będzie szybszy niż normalizacja jego w poprzednim cyklu.

Dolar w pierwszej reakcji zyskał na wartości. Jednak w późniejszym czasie stracił a główna para walutowa ponownie wyszła nad poziom 1,10. Indeksy na chwilę spadły, żeby następnie silnie zyskać. Powell nie przestraszył rynków. Można powiedzieć, że jak na razie udaje mu się skutecznie żonglować między walką z inflacją a dbaniem o dobre nastroje wśród inwestorów.

Źródło: Łukasz Zembik DM TMS Brokers

Oceń ten artykuł: