668 osób ewakuowanych z Afganistanu złożyło wnioski o udzielenie przez Polskę azylu

668 osób ewakuowanych z Afganistanu złożyło wnioski o udzielenie przez Polskę azylu

668 osób ewakuowanych z Afganistanu złożyło wnioski o udzielenie przez Polskę azylu

W poniedziałek 13 września Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił zaktualizowane informacje na temat ewakuowanych z Afganistanu osób, a które przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. Chodzi o 1024 osoby.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek skierował do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosława Szajnera pytanie o sytuację cudzoziemców znajdujących się pod pieczą urzędu. Szef UdSC odpowiedział, że wg stanu na 8 września 2021 r. znajduje się obecnie pod nią 1101 osób, w tym 113 ewakuowanych w ramach współpracy z NATO. Przebywają oni w hotelu w Poznaniu, a kilkadziesiąt osób mieszka poza ośrodkami. Natomiast w oparciu o dane UdSC z 27 sierpnia, 1024 osoby to ewakuowani z Afganistanu. 668 Afgańczyków złożyło wnioski o azyl, część wyjechała dalej, za granicę.

Po 10-dniowej kwarantannie w zakresie ochrony przeciw szerzeniu się koronawirusa COVID-19, cudzoziemców przeniesiono do podległych UdSC ośrodków. Część pozostała w „Zajeździe pod Dębem” w Dębe Wielkie i w Ośrodku Szkolenia Wolontariuszy ZHP w Starej Dąbrowie, w których odbywała się kwarantanna. Część zakwaterowano w jednym hoteli w Radomiu, a także w Poznaniu. Jak poinformował szef UdSC, urząd planuje objąć wnioskami o udzieleniu azylu wszystkich, poza indywidualnymi przypadkami.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: