W poniedziałek 13 września Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił zaktualizowane informacje na temat ewakuowanych z Afganistanu osób, które przebywają w

W poniedziałek 23 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie

Od 2011 r. do Niemiec przybyło ponad 8 milionów zarobkowych imigrantów, głównie z Europy. W większości mieli oni bardzo pozytywny