Komisja Europejska przedstawiła zestaw tymczasowych środków zaradczych w kwestii kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Kryzysu, który

W poniedziałek 13 września Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił zaktualizowane informacje na temat ewakuowanych z Afganistanu osób, które przebywają w

Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej mógł zostać odrzucony wyłącznie na tej