Handel hurtowy w październiku i nowe zamówienia w przemyśle


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku.

Sprzedaż okazała się o 1,7% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 20,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że we wrześniu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym wzrosła o 9,9% a w ujęciu rocznym wzrosła o 18,9%.

Wrzesień i październik zazwyczaj są miesiącami, w których łącznie notowany jest wysoki wzrost sprzedaży związanej m.in. z przygotowywaniem się i firm do sprzedaży świątecznej. Na ogólne zwiększenie sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 1,7%) wpłynęły wzrosty w takich kategoriach jak: napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 13,0%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 7,4%), sprzedaż niewyspecjalizowana (wzrost o 2,3%), sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 1,5%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (wzrost o 1,2%) oraz żywność (wzrost o 0,1%).

Spadła natomiast sprzedaż wyrobów tytoniowych (o 4,5%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 3,3%) oraz narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 1,6%).

Wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym, wynoszący w październiku 20,7%, jest efektem lepszych wyników sprzedaży w niemal wszystkich grupach na czele z półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomem, których sprzedaż wzrosła o 60,2% (w ubiegłym roku w październiku zanotowano tutaj spadek o 4,4%). Wysoki wzrost sprzedaży może świadczyć o tym, że firmy przygotowują się do zwiększenia produkcji.

W stosunku do ubiegłego roku wzrosła również sprzedaż w takich grupach jak: sprzedaż realizowana na zlecenie (o 23,5%), sprzedaż niewyspecjalizowana (o 15,3%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 15,3%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 12,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 6,6%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 6,5%) oraz żywność (o 1,3%).

W ujęciu rocznym spadła natomiast sprzedaż wyrobów tytoniowych (o 6,8%). W październiku nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 23,4% wyższe niż przed rokiem (we wrześniu były wyższe o 17,7%). Poziom zamówień eksportowych w październiku okazał się o 13,3% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu zamówienia były wyższe o 10,8% r/r).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: