Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku.Sprzedaż okazała się o 1,7% wyższa niż we wrześniu i

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu.Sprzedaż okazała się o 9,9% wyższa niż w sierpniu i

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu. Sprzedaż okazała się o 1,2% niższa niż w lipcu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu. Sprzedaż okazała się o 11,7% niższa niż w marcu