Bilans płatniczy w sierpniu 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 686 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającego -1 551 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 995 mln EUR.

Sierpniowy deficyt okazał się wyraźnie głębszy niż oczekiwano. Był pochodną deficytów w: dochodach pierwotnych (-2 154 mln EUR wobec deficytu z lipca na poziomie –2 382 mln EUR) i w wymianie towarowej (-1 413 mln EUR wobec deficytu z lipca w wysokości -761 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 797 mln EUR wobec 1 679 mln EUR w lipcu) oraz w dochodach wtórnych (84 mln EUR, wobec deficytu w lipcu -87 mln EUR).

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Sierpień zazwyczaj przynosi wyraźne pogłębienie spadku aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i przedsiębiorstwa produkcyjne maja zgromadzone wcześniej zapasy towarów i komponentów do dalszej produkcji – potrzebne w okresie letnim, kiedy to część z dostawców wstrzymuje prace na czas urlopów i przeglądów linii technologicznych. Tymczasem w sierpniu korekta eksportu była umiarkowana, a w przypadku importu zanotowano wynik jedynie nieznacznie niższy niż w lipcu.

Eksport towarów wynosząc w sierpniu 21 775 mln EUR był niższy od lipcowego o 3,1%, okazał się jednak o 19,4% wyższy niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika eksportu była na poziomie 13,1%). Poziom eksportu w sierpniu bieżącego roku był minimalnie wyższy od naszej prognozy i średnio oczekiwanego przez rynek. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po sierpniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 269,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,8% PKB.

Import towarów w sierpniu w kwocie 23 188 mln EUR był o 0,2% niższy od notowanego w lipcu i równocześnie o 32,9% wyższy niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika importu była na poziomie 21,5%). Wyniki importu okazały się wyraźnie wyższe niż w naszych prognozach, były też wyższe od średniej z prognoz rynkowych.

 

Eksport usług wyniósł 4 996 mln EUR wobec 5 091 mln EUR w lipcu. Import usług wyniósł w sierpniu 3 199 mln EUR wobec 3 412 mln EUR w lipcu. Eksport usług był o 5,5% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 14,3%. Niestety wyniki te są wciąż niższe od notowanych w analogicznym okresie roku 2019 (eksport o 2,5%, import o 4,8%).

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po sierpniu okazało się dodatnie i wyniosło 4 896 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +0,89% PKB Polski. Po lipcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 7 577 mln EUR, tj. 1,38% PKB Polski.

Sierpień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 154 mln EUR (wobec napływu z lipca na poziomie 1 852 mln EUR i napływu z sierpnia 2020 roku w kwocie 1 748 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 69 mln EUR (wobec ich napływu w lipcu na poziomie 1 068 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -461 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 21,01 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 5,23 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 15,78 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (4,90 mld EUR).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

 

 

Oceń ten artykuł: