Według opublikowanego 12 listopada raportu w sprawie miejsc pracy i handlu eksport UE wspiera 38 mln miejsc pracy w Unii.

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje

W środę 22 września Komisja Europejska przyjęła projekt nowego unijnego „ogólnego systemu preferencji taryfowych” (GSP) na lata 2024 – 2034.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021