W trakcie zawieszenia działalności firma musi składać deklaracje i rozliczać podatki za okresy, w których otrzyma zaliczki

W trakcie zawieszenia działalności firma musi składać deklaracje i rozliczać podatki za okresy, w których otrzyma zaliczki

W trakcie zawieszenia działalności firma musi składać deklaracje i rozliczać podatki za okresy, w których otrzyma zaliczki

Spółka zawiesiła działalność, ale z początkiem roku planuje przyjmować zaliczki na poczet realizacji swoich usług po jej odwieszeniu. Wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w okresach, w których otrzyma owe zaliczki, będzie zobowiązana do rozliczania, wpłacania podatku i składania deklaracji?

Prowadząca działalność gospodarczą w zakresie krótkotrwałego wynajmu pokoi turystom w sezonie letnim spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zamierzała zawiesić swoją działalność na okres co najmniej 6 miesięcy. Jednakże z uwagi na charakter świadczonych usług, zamierza od 1 stycznia 2021 roku dokonywać rezerwacji pokoi na nowy sezon. A dla potwierdzenia tych rezerwacji, będzie pobierać od swoich klientów zaliczki, wpłacane na rachunek bankowy spółki. Pozostałą kwotę należności za realizowany w sezonie pobyt, turyści będą regulować gotówką w dniu przyjazdu na wypoczynek.

Spółka powzięła wątpliwości co do ciążących na niej obowiązkach podatkowych w okresie zawieszenie działalności. Wystąpiła więc do organu interpretacyjnego o potwierdzenie, że:

– z tytułu otrzymanych zaliczek będzie zobowiązana do wykazywania obrotu i kwot podatku należnego w deklaracji podatkowej oraz wpłacania należnego podatku za okres, w którym otrzyma zaliczkę;

– będzie obowiązana ewidencjonować otrzymane od klientów zaliczki na kasie fiskalnej.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 20 listopada interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Wskazał, że zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Niemniej, jak stanowi art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT, powyższe zwolnienie nie dotyczy  okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Dlatego tez organ stwierdził, że:
„…Spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji zgodnie z art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy, za okresy w których otrzymała wpłaty zaliczek, a także do odprowadzenia należnego podatku od wpłaconych kwot przez rezerwujących, pomimo zawieszonej działalności gospodarczej. (…) w okresie zawieszenia działalności Spółka będzie zobowiązana do rozliczania podatku, składania deklaracji podatkowej oraz wpłacania należnego podatku za okresy, w których otrzyma zaliczki” (interpretacja indywidualna z 2o listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.607.2020.1.JK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: