Długie oczekiwanie na krótką sprzedaż

Długie oczekiwanie na krótką sprzedaż

[30.06.2010] Nadchodzą pozytywne zmiany na GPW w Warszawie. Od 1 lipca zostaną wprowadzone nowe zasady krótkiej sprzedaży, na które inwestorzy czekali wiele lat.

Oficjalnie sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych jest dostępna na polskim rynku kapitałowym od ponad dekady, ale z punktu widzenia praktycznego nie istnieje, ze względu na skomplikowane procedury jej zastosowania. Wszystko wskazuje na to, że obecne działania GPW, a także KDPW, doprowadzą do zmiany tego stanu rzeczy.

Wprowadzenie krótkiej sprzedaży na szerszą skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie ostatnia nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdzie m.in. znalazła się definicja krótkiej sprzedaży, określająca ją jako sprzedaż papierów wartościowych, których nie posiadamy na rachunku inwestycyjnym. Z komunikatów Giełdy wynika, iż będzie ona dostępna dla wszystkich akcji z indeksu WIG20, najbardziej płynnych walorów spoza tego indeksu, a także dla obligacji skarbowych. Inwestor zainteresowany otwieraniem krótkich pozycji będzie musiał podpisać dodatkową umowę z domem maklerskim.

Pomimo pewnych kontrowersji, należy zauważyć liczne zalety krótkiej sprzedaży dla różnego rodzaju inwestorów. Fundusze inwestujące długoterminowo będą w stanie uzyskać dodatkowe dochody pożyczając papiery, które miały być utrzymywane w portfelu przez wiele lat. Z kolei inwestorzy o krótszym horyzoncie inwestycyjnym uzyskają możliwość przeprowadzania transakcji spekulacyjnych. Krótka sprzedaż wpływa także pozytywnie na płynność oraz jest niezbędna w wielu transakcjach arbitrażowych. Trudno wyobrazić sobie bez niej dojrzały rynek kapitałowy, do którego dąży z pewnością warszawska giełda.

Marcin Osiecki
Makler Papierów Wartościowych

Treści dostarcza GazetaTrend.pl

Oceń ten artykuł: