4-letni produkt strukturyzowany w Citi Handlowy


Swap walutowy | Transakcje swapowe

Użyteczne linki:

Co to jest swap walutowy?
" Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald, czasami dokonuje się wymian nominalnych wielkości kontraktu."

Jan Woźniak: Transakcje swapowe z podmiotami niebankowymi
"Transakcje zamiany (swaps) są jedną z wielu kategorii instrumentów pochodnych stosowanych do zabezpieczania ryzyka walutowego i stóp procentowych. Najpowszechniejszym zastosowaniem transakcji zamiany dla podmiotów niebankowych jest zmniejszenie niedopasowania struktury walutowej oraz wrażliwości na zmiany stóp procentowych pomiędzy aktywami i pasywami."

FX swap
"Polega na wymianie jednej waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym."

Nota prawna: Przed użyciem strony "Swap walutowy", proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej działu tematycznego "Forex"

Oceń ten artykuł: