Zintegrowana oferta finansowa zwiększy sprzedaż maszyn i urządzeń o blisko jedną trzecią

oferta finansowa

Producenci maszyn i urządzeń oczekują, że dzięki wprowadzeniu zintegrowanej oferty finansowej sprzedaż ich produktów zwiększy się o 25-35 proc. w ciągu najbliższych 5 lat – wynika z badania Siemens Financial Services. Z kolei dla ich klientów skorzystanie z takiej usługi to szansa na szybkie i proste unowocześnienie swoich firm, bez konieczności angażowania dużego kapitału. To także możliwość powiązania poniesionych kosztów z korzyściami wynikającymi ze stosowania nowych technologii.

Siemens Financial Services przeprowadził globalne badanie wśród producentów maszyn i urządzeń (Original Equipment Manufacturer – OEM), w którym sprawdził jak włączenie do ich oferty zintegrowanej opcji finansowania, może wpłynąć w ciągu najbliższych 5 lat na sprzedaż produktów tych firm. Zdaniem przedsiębiorców, zapewnienie klientom kompleksowej obsługi zakupu nowoczesnych technologii zwiększa lub zwiększy ją o 25-35 proc.

– Producenci maszyn i urządzeń (OEM) funkcjonują na bardzo zmiennym rynku. Aby zachować konkurencyjność i utrzymać poziom sprzedaży muszą oferować nowoczesne, wysokowydajne produkty, które gwarantują przewagę technologiczną. Istotnym aspektem jest także sam proces ich nabycia. Zintegrowane finansowanie, które stanowi część ogólnej oferty przedsiębiorstwa OEM może skutecznie w tym pomóc – mówi Jarosław Dremlik, Szef Zespołu Siemens Account Management w Siemens Financial Services. – Z jednej strony zapewnia kompleksową i szybką obsługę oczekiwaną przez klientów. Z drugiej zaś, dzięki dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, pozwala producentom dotrzeć do przedsiębiorców, którzy bez odpowiedniego wsparcia finansowego nie byliby w stanie unowocześnić swoich firm, ze względu na zbyt duże jednorazowe koszty. Zastosowanie specjalistycznego finansowania może je zminimalizować i zoptymalizować – dodaje.

Nowe technologie szansą dla polskich dostawców

Wykorzystanie technologii cyfrowych i przejście do modelu Przemysłu 4.0 to szansa dla krajowych dostawców maszyn i urządzeń. Sektor MiU w Polsce generuje przychody ze sprzedaży krajowej i eksportowej sięgające około 51 mld zł  i pomimo globalnych wahań koniunktury gospodarczej odnotowuje systematyczny wzrost. Nad tworzeniem zautomatyzowanych rozwiązań przemysłowych pracuje w kraju już ponad 5 tys. firm. Natomiast zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki wykorzystywane są przez około 15 proc. przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. To wyraźnie pokazuje potencjał rozwojowy dla krajowych dostawców OEM.

– Wprowadzenie nowych technologii do zakładów i adaptacja modelu Przemysłu 4.0 przynosi wiele korzyści. Pozwala m.in. na wygenerowanie tzw. premii produktywności. Jest to kwota jaka może zostać uwolniona dzięki zwiększonej produktywności przedsiębiorstw, czyli zdolności do wytwarzania takiej samej liczby towarów przy zmniejszonych kosztach lub większej przy takich samych kosztach, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Transformacja umożliwia także MŚP konkurowanie na globalnym rynku, nawet z bardzo dużymi graczami – mówi Jarosław Dremlik z Siemens Financial Services.

Zintegrowana oferta finansowa – klucz do przejścia do Przemysłu 4.0

Zintegrowana oferta finansowa – zwana także Finansowaniem 4.0 – to szeroka gama specjalistycznych metod pozyskania kapitału, wykorzystywanych do przejścia na model Przemysłu 4.0. Została wypracowana na podstawie badań prowadzonych wśród dyrektorów finansowych z branży produkcyjnej i pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby firmy – począwszy od zakupu pojedynczej maszyny, przez sfinansowanie całej linii produkcyjnej, po przejęcie konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

– Tego typu rozwiązania finansowe oferowane są najczęściej przez specjalistycznych dostawców, posiadających nie tylko ekspercką wiedzę na temat zdigitalizowanych technologii, ale także praktykę w ich wdrażaniu, która przekłada się na poprawę efektywności oraz zwiększa produktywność i konkurencyjność wynikającą z cyfryzacji – mówi Jarosław Dremlik.

W idealnym scenariuszu zintegrowanie finansowania z ofertą odbywa się już na etapie rozpoczęcia cyklu sprzedaży. Pozwala wtedy producentom dostosować koszty wdrożenia technologii do wzrostu produktywności i efektywności wynikających z jej stosowania. Natomiast dzięki powiązaniu comiesięcznych płatności z korzyściami generowanymi przez nabytą technologię, przejście na model Przemysłu 4.0 nie wymaga inwestowania z góry znaczących kwot kapitału.

Przemysł 4.0 to światowy trend

Transformacja cyfrowa do modelu Przemysłu 4.0 to obecnie priorytet dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne, co potwierdzają m.in. globalne badania. Ponad 71 proc. producentów już rozpoczęło wdrażanie cyfrowych technologii lub to planuje. Z kolei co czwarte urządzenie w tej branży można określić jako „inteligentne”.

Według szacunków, globalny rynek technologiczny w ramach Przemysłu 4.0 osiągnie do 2023 r. wartość 214 mld dol., natomiast do początku 2030 r. ma być już wart blisko 1 bln. Dla porównania, w 2016 r. było to 66 mld dol. Co ważne, przewidywania te nie obejmują o wiele większego rynku modernizowanych i nowych, zdigitalizowanych wersji kluczowych technologii produkcyjnych, które zwiększą jeszcze rzeczywiste wydatki w tym obszarze.

Przemysł 4.0 pozwala odpowiednio optymalizować większość procesów wytwórczych, m.in. produkcję, inżynierię, zakup i wykorzystanie surowców, zarządzanie łańcuchem dostaw czy cyklem życia produktów. W inteligentnych zakładach każdy sprzęt i produkt jest identyfikowalny, możliwy do zlokalizowania i posiada zintegrowany system zbierania danych, natomiast procesy są w stanie automatycznie dostosowywać się i ponownie kalibrować. Dzięki temu możliwe jest podniesienie jakości obsługi, dynamiki, przejrzystości procesów, elastyczności i efektywności na niespotykaną wcześniej skalę. Cały łańcuch wartości branży produkcyjnej może zostać zmodyfikowany i udoskonalony.

Źródło: Siemens Financial Services

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: