Skutki ograniczenia programu „Mieszkanie dla Młodych” w Polsce

Z początkiem kwietnia 2016 r. wprowadzone zostały nowe limity cen metra kwadratowego w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Obniżony poziom nowych limitów wpłynął na pogorszenie dostępności mieszkań kwalifikujących się do dofinansowania m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie.

Obniżone limity cen metra kwadratowego dotykają głównie większych miast wojewódzkich, w których poziom cen nieruchomości jest stosunkowo wyższy. W Warszawie poziom ceny metra pozwalający na zakup mieszkania w ramach programu „MdM” obniżył się o 64,19 zł. W obecnej chwili cena mieszkania zlokalizowanego w Warszawie, które kwalifikuje się do objęcia programem „MdM” nie powinna przekraczać 6353,30 zł/mkw.

Aż o jedną dziesiąta obniżony został limit dla mieszkań położonych w Olsztynie. O prawie 6 proc. zmniejszyła się z kolei wysokość limitu cenowego dla Opola. Wprowadzone zmiany wpływają przede wszystkim na uszczuplenie wielkości podaży lokali mieszkalnych, kwalifikujących się do zakupu z dopłatą rządową. Stosowane w „MdM” limity cenowe nie uległy jednak obniżeniu w całym kraju.

Nowe limity stosowane w „MdM”  poprawiły sytuację planujących zakup mieszkania na preferencyjnych warunkach m.in. w Rzeszowie, czy Lublinie. W tych regionach wysokość nowych limitów została bowiem nieznacznie podniesiona. W obecnej chwili zamknięta jest liczba osób oczekujących na dopłatę ze środków przeznaczonych na rok 2016. Wynika to z faktu, iż w połowie marca bieżącego roku Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Związane jest to z wykorzystaniem 95 proc. środków przeznaczonych na dopłaty, które w roku 2016 wynosiły 730 mln zł.

Budżet programu „Mieszkanie dla Młodych” na lata kolejne wynosi 746 mln zł w roku 2017 oraz 762 mln zł w roku 2018. Wciąż można jednak składać wnioski dotyczące dopłat z budżetu na rok 2017 oraz 2018. O dofinansowanie ze środków na kolejne lata będzie można ubiegać się tylko w ograniczonym zakresie. Zgodnie z zasadami przed nadejściem danego roku powinna być zarezerwowana bowiem połowa kwoty z jego budżetu. W obecnym momencie wykorzystano już ponad jedną dziesiątą środków na rok 2017. Oznacza to, że w momencie, gdy wielkość środków na 2017 r. osiągnie wysokość 373 mln, Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzyma przyjmowanie dalszych wniosków aż do końca grudnia.

Wyhamowanie programu „Mieszkanie dla Młodych” wpłynie bezpośrednio na rynek deweloperski oraz rynek kredytowy. Najprawdopodobniej,  w drugiej połowie roku skurczy się w znacznym stopniu liczba kredytów hipotecznych, udzielanych w ramach programu, co skutecznie obniży ogólny wolumen kredytowanych nieruchomości. Popyt na opcję dofinansowania zakupu mieszkania z programu „Mieszkanie dla Młodych” w ostatnich miesiącach ustawicznie wzrastał. Większe zainteresowanie zostało zdeterminowane przede wszystkim nowelizacją ustawy, które zwiększyła grono osób kwalifikujących się do objęcia programem.

W szczególności na zmianach ustawy skorzystać miały rodziny wielodzietne. Od początku trwania programu „Mieszkanie dla Młodych” do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęły wnioski na ponad 1,5 mld zł. Z tego połowa dotyczy środków zaksięgowanych na rok 2016 r. To pokazuje jak skutecznie na popyt wpłynęła modyfikacja i rynkowe urealnienie limitów cenowych oraz poszerzenie grona kwalifikujących się odbiorców w ramach nowelizacji. Według informacji przekazywanych przez resort budownictwa program „Mieszkanie dla Młodych” ma zakończyć się zgodnie z założeniem w roku 2018.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa system wspomagania rynku mieszkaniowego przez państwo powinien przyjąć inną formę niż dotychczas i skupić się głównie na budowie tanich mieszkań na wynajem (program „Mieszkanie Plus”). Wspomina się również o przywróceniu mieszkaniowych kas oszczędnościowych, w których zaoszczędzone środki służyłyby celowi mieszkaniowemu.

Filip Jurczak

Treści dostarcza portal Gethome.pl

Oceń ten artykuł: