Ile starych długów mamy jeszcze do spłaty?

Ile starych długów mamy jeszcze do spłaty

Ile starych długów mamy jeszcze do spłaty

KNF niedawno podał ciekawe informacje o starszych kredytach mieszkaniowych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy Polacy mają do spłacenia jeszcze sporo długów z lat pierwszego boomu mieszkaniowego.

Komisja Nadzoru Finansowego niedawno opublikowała ciekawe informacje na temat sytuacji krajowych banków w 2019 r. Te dane ze zrozumiałych względów nie obejmują skutków koronawirusowego kryzysu. Mimo tego, wydają się one całkiem ciekawe. Przykładem mogą być informacje dotyczące starszego zadłużenia mieszkaniowego naszych rodaków oraz tempa spłaty zobowiązań. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zaprezentować kilka interesujących statystyk powiązanych z tymi kwestiami.

Warto przede wszystkim spojrzeć na informacje dotyczące pozostałego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w PLN. Wedle danych KNF, posiadacze kredytów „złotówkowych” z poszczególnych roczników łącznie mają do spłacenia następujące kwoty:

1

Warto pamiętać, że w przypadku kredytów bez waloryzacji do waluty obcej analizowanie takiego salda długów (w PLN) jest łatwiejsze. Wspomniana kwota nie zależy bowiem od aktualnych notowań walut obcych (głównie franka oraz euro).

Ogólnie rzecz biorąc, posiadacze kredytów mieszkaniowych w PLN pod koniec 2019 r. mieli jeszcze do spłaty 312 mld zł. Jeżeli zaś chodzi o kredyty rozliczane według kursu waluty obcej, to zdecydowaną większość ich wartości bilansowej (121 mld zł) generowały „hipoteki” uzależnione od kursu CHF (98 mld zł). Dane KNF-u potwierdzają, że Polacy spłacili już zdecydowaną większość (ok. 70%) „złotówkowego” zadłużenia mieszkaniowego z lat 2007 – 2008. Problem wciąż stanowią kredyty „frankowe” udzielone w tym okresie.

Źródło: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Oceń ten artykuł: