Pomoc z funduszy europejskich dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Pomoc z funduszy europejskich dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorcy, mogą składać w powiatowych urzędach pracy wnioski o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19, finansowaną z Funduszy Europejskich.

Program kierowany jest do przedsiębiorców samozatrudnionych, którzy nie zatrudniają pracowników, a których obroty spadły w okresie pandemii koronawirusa. Wnioski o pomoc mogą oni składać za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, także w postaci elektronicznej, poprzez stronę internetową praca.gov.pl. Co ważne, na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, stąd warto śledzić stronę www swojego urzędu pracy.

O dofinansowanie ze środków unijnych mogą starać się samozatrudnieni maksymalnie przez 3 miesiące:

  1. do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 30%;
  2. do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 50%;
  3. do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 80%.

Do wyliczenia procentowego spadku obrotów należy zestawić ze sobą dwa kolejne miesiące 2020 r. lub kolejnych 60 dni, z odpowiadającym im takim samym okresem 2019 roku. Otrzymanego dofinansowania nie trzeba będzie zwracać, jeśli w okresie, na które zostało ono udzielone, przedsiębiorca utrzyma swoją działalność. W przypadku jej zawieszenia, trzeba będzie zwrócić jedynie kwotę pomocy proporcjonalną do okresu zawieszenia działalności, bez odsetek.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: