Pomoc z funduszy europejskich dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Pomoc z funduszy europejskich dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorcy, mogą składać w powiatowych urzędach pracy wnioski o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19, finansowaną z Funduszy Europejskich.

Program kierowany jest do przedsiębiorców samozatrudnionych, którzy nie zatrudniają pracowników, a których obroty spadły w okresie pandemii koronawirusa. Wnioski o pomoc mogą oni składać za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, także w postaci elektronicznej, poprzez stronę internetową praca.gov.pl. Co ważne, na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, stąd warto śledzić stronę www swojego urzędu pracy.

O dofinansowanie ze środków unijnych mogą starać się samozatrudnieni maksymalnie przez 3 miesiące:

  1. do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 30%;
  2. do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 50%;
  3. do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – jeśli ich obroty spadły co najmniej o 80%.

Do wyliczenia procentowego spadku obrotów należy zestawić ze sobą dwa kolejne miesiące 2020 r. lub kolejnych 60 dni, z odpowiadającym im takim samym okresem 2019 roku. Otrzymanego dofinansowania nie trzeba będzie zwracać, jeśli w okresie, na które zostało ono udzielone, przedsiębiorca utrzyma swoją działalność. W przypadku jej zawieszenia, trzeba będzie zwrócić jedynie kwotę pomocy proporcjonalną do okresu zawieszenia działalności, bez odsetek.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: