Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii

"Biblioteczka inwestora

Arkadiusz Napiórkowski

Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii

[Warszawa, 09.06.2007] Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii (ang. reverse contingent premium option) jest modyfikacją opcji o uwarunkowanej premii. Jej nabywca zobowiązany jest do zapłaty premii w dniu rozliczenia opcji, o ile w momencie wygaśnięcia opcja jest out-of-the-money. Nabywca nie jest natomiast zobligowany do uiszczenia premii, jeśli opcja jest at-the-money lub in-the-money.

W przypadku opcji o uwarunkowanej premii inwestor był zobowiązany do zapłaty premii, jeśli opcja przynosiła mu jakieś korzyści. Z kolei nabywca opcji o odwrotnie uwarunkowanej premii musi uiścić premię w sytuacji, gdy z opcji nie uzyska żadnego dochodu. Zauważmy, że opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii jest w swojej charakterystyce jest zbliżona do opcji standardowej. Różnica polega na tym, że nabywca opcji o odwrotnie uwarunkowanej premii nie ponosi kosztu zakupu opcji, jeśli ta wygasa in-the-money lub at-the-money.

Ponieważ potencjalna wartość funkcji wypłaty z obydwu opcji jest taka sama, cena opcji o odwrotnie uwarunkowanej premii musi być wyższa od ceny opcji standardowej. Jeśli porównamy profil wyniku finansowego z powyższych opcji to zauważymy rzecz następującą: jeśli nabywca opcji o odwrotnie uwarunkowanej premii osiąga zysk, to jest on wyższy niż zysk z analogicznej opcji standardowej. W przypadku poniesienia straty jest ona również wyższa od straty na opcji standardowej. Tak więc przy jednakowej oczekiwanej wartości wypłaty z obydwu instrumentów, opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii cechuje się znacznie wyższym ryzykiem. Dlatego jest to atrakcyjny instrument dla inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym – oferuje on potencjalnie wyższe zyski niż opcje standardowe przy ryzyku poniesienia większej straty.

Fragment pracy Arkadiusza Napiórkowskiego "Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych" (Warszawa, 2001 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej "Materiały i Studia" Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: