Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. (CDM Pekao S.A.)

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. (CDM Pekao S.A.)

Dane adresowe:

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. (CDM Pekao S.A.)
ul. Wołoska 18
02-675 WARSZAWA
tel. 22/821-88-22
fax 22/856-17-77

Strona WWW: https://www.cdmpekao.com.pl/

” Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest największym i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym. Kapitał akcyjny spółki wynosi 56.331.898 zł. Centrala firmy mieści się w Warszawie na ul. Wołoskiej 18. Na terenie kraju funkcjonuje pięć Oddziałów Regionalnych: w Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie oraz 81 Punktów Obsługi Klientów.”

Warto pamiętać, że…

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: