Czysty zysk przedsiębiorców

Artykuł sponsorowany

Czysty zysk przedsiębiorców

Znikoma świadomość ekologiczna polskiego biznesu powoduje, że zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ekoinnowacyjności. Czy tak być musi? Nowoczesne rozwiązania technologiczne mające dobry wpływ na środowisko, to udowodnione i wymierne korzyści dla przedsiębiorstw. Problem tkwi w przyjęciu tego faktu do wiadomości przez polski biznes.

Ekoinnowacje z trudem torują sobie drogę przez naszą nieświadomość, mentalne i prawne bariery oraz krótkowzroczność przedsiębiorców. Natomiast zachodnioeuropejskie doświadczenia pokazują, że przyjazne światu rozwiązania technologiczne – mające ścisły związek z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wpływają pozytywnie nie tylko na środowisko, ale i na kondycję firmy, która zdecydowała się je stosować.

Podstawowe korzyści

Na ekoinnowacjach zyskują nie tylko usługodawcy z danego sektora, ale i rzecz jasna konsumenci. Dostosowanie firmy do coraz ostrzejszych norm środowiskowych nie tylko łagodzi negatywne zmiany w przyrodzie, ale podnosi efektywność wykorzystania środków produkcji – a to ważne i niedoceniane u nas zalety ekoinnowacji.

Zmniejszenie ilości odpadów pozwala optymalizować koszty działalności, co skutkuje obniżeniem końcowej ceny produktu. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują oczywistą przewagę nad konkurencją.

Ekologiczna gospodarka

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań, które zmniejszają negatywny wpływ prowadzenia firmy na środowisko, ma także pozytywny wpływ na gospodarkę kraju. Opracowanie "zielonych technologii" wymaga zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów. Dzięki temu powstają nowe firmy, które tworzą miejsca pracy dla naukowców. Zyski czerpią też sami wynalazcy, którzy mogą je przeznaczyć np. na realizację nowych programów badawczych. To wszystko jednak wydaje się być w Polsce celem zbyt odległym.

Udogodnienia i zachęty

Polskie firmy wydają się jeszcze nie zauważać możliwości, jakie stwarza im państwo i Unia Europejska. Stanowi to element szerszego problemu – braku innowacyjności polskiego biznesu, zajmujemy pod tym względem dalekie miejsce w Europie i na świecie. A już teraz przedsiębiorcy mogą korzystać z programów przygotowanych przez PARP oraz z licznych zamówień publicznych, których przedmiotem są właśnie ekologiczne rozwiązania technologiczne, jednak nie robią tego zbyt chętnie. Zauważa się też bardzo niewielkie zainteresowanie certyfikacją technologii środowiskowych, która z założenia ma uwiarygadniać "zielone produkty".

– Warto wiedzieć, że ciągłe zmiany w przepisach dotyczących ekologii mają zachęcać do skorzystania z ekologicznych innowacji. Wprowadzając nowe wymagania dotyczące np. ochrony środowiska, ustawodawca kreuje popyt na innowacyjne usługi i rozwiązania techniczne – wyjaśnia Dominika Sokulska, ekspert ds. innowacji Agencji Rozwoju Innowacji z Wrocławia. Kolejną zachętą są specjalne ulgi dla firm decydujących się na inwestycje w ekoinnowacje.

Innowacje w zasięgu ręki

Technologie przyjazne środowisku powstają każdego dnia na polskich uczelniach oraz w jednostkach naukowych. I często zdarza się, że są one odpowiedzią na konkretne potrzeby przedsiębiorców. Niestety największą barierą we wprowadzeniu nowych technologii jest niewiedza o ich istnieniu. Odpowiedzią na to zjawisko jest powstawanie wyspecjalizowanych ośrodków, które ułatwiają transfer technologii przyjaznych środowisku. Jednym z nich jest Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT), który nie tylko pomaga w komercjalizacji ekoinnowacji, ale też dopasowuje odpowiednie projekty do konkretnych potrzeb firm. Dzięki szczegółowemu badaniu – audytowi technologicznemu – konsultanci Ośrodka dobierają optymalne rozwiązania, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Naukowcy natomiast zyskują fundusze na realizację projektów lub kontynuację badań.

Udogodnienia w systemie prawnym, społeczna świadomość potrzeby zmian oraz działalność ośrodków podobnych DOTWIT pozwalają mieć nadzieję, że następne lata przyniosą ekoinnowacjom większą przychylność i zrozumienie polskiego biznesu.

Więcej informacji na temat działalności DOTWIT można znaleźć na stronie: www.DOTWIT.pl

 

Oceń ten artykuł: