Produkty strukturyzowane – archiwum wiadomości [2007]

Produkty strukturyzowane – archiwum wiadomości [2007]

[22.12.2007] Kolejna lokata strukturyzowana z serii "Wind of Change"
Do 4 stycznia trwa subskrypcja na trzyletni produkt bancassurance "Wind of Change", oparty o koszyk trzech indeksów i kurs wymiany USD/PLN. Produkt gwarantuję pełną ochronę kapitału. Skierowany jest do Klientów Korporacyjnych oraz Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 tys. PLN.

[22.12.2007] PKO BP oferuje obligacje inwestycyjne Barclays
W okresie od dnia 12 grudnia 2007 r. do dnia 18 stycznia 2008 r. PKO BP oferuje obligacje indeksowe "Trendspotter" Banku Barclays, które – w ocenie banku – łączą bezpieczeństwo obligacji z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu – AA, Bank Barclays gwarantuje 100% ochronę kapitału w dniu wykupu.

[24.11.2007] "Struktury" lepsze od funduszy – twierdzi Wealth Managment
Lokaty strukturyzowane nie są konkurencją wyłącznie dla depozytów bankowych ale przede wszystkim dla funduszy inwestycyjnych. "Struktury" mogą mieć znacznie większy potencjał zysku i to nie tylko w trakcie wzrostów na giełdzie. Co więcej, w polskich warunkach zyski z takich inwestycji mogą być dodatkowo zwolnione z podatku Belki.

[15.11.2007] db Gwarancja Agro Index – nowy produkt w DB PBC
Deutsche Bank PBC, wraz z Grupą Kapitałową EUROPA, wprowadza do oferty kolejny wspólny produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy z gwarancją kapitału – db Gwarancję Agro Index. Produkt ten oferuje możliwość inwestycji w oparciu o globalny indeks surowców rolnych – Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Agriculture Excess Return.

[13.11.2007] Produkt strukturyzowany oparty na funduszach Fortis
Doradcy Finansowi Xelion prowadzą subskrypcję zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fix Zielony Bonus, który jest produktem strukturyzowanym, opartym na wynikach spółek z sektora alternatywnych źródeł energii. Fortis L Fix Zielony Bonus jest produktem w EUR, który będzie co roku wypłacał dywidendę w przedziale od 0 do 10% zależną od wyników koszyka 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii.

[29.10.2007] Raport specjalny: Jesienne grzybobranie produktów strukturyzowanych
We wrześniu tego roku na polskim rynku produktów finansowych mogliśmy obserwować swoisty wysyp produktów strukturyzowanych kierowanych do indywidualnych inwestorów detalicznych. Nowe oferty różnych instytucji bankowych, ubezpieczeniowych, firm pośrednictwa finansowego, czy jak kto woli doradztwa finansowego pojawiały się jak swoiste "grzyby po deszczu". W świetle takiego urodzaju warto jest się pochylić na chwilę i sprawdzić co tak naprawdę w trawie piszczy, lub który z tych grzybków warto jest mieć w swoim barszczu.

[25.10.2007] Lokata Stabilnych Akcji w ofercie BPH
Od dnia dzisiejszego Bank BPH kieruje do klientów kolejną subskrypcję Lokaty Stabilnych Akcji. Wbrew swojej nazwie nie jest to jednak zwykła lokata bankowa, ale emisja bankowych papierów wartościowych o charakterze strukturyzowanych certyfikatów depozytowych. Lokata oparta jest na trzech stabilnych indeksach akcji: S&P 500, FTSE 100 oraz Nikkei 225. Zysk z inwestycji naliczany jest za każdy miesiąc, w którym indeksy utrzymają się w założonym przedziale. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z nich nie utrzyma się w przedziale, klient nic nie traci. Zysk wypłacany jest na koniec każdego roku inwestycji.

[24.09.2007] Oryginalna lokata strukturyzowana NaWIGator w ofercie Wealth Solutions
Giełda stała się w ostatnich miesiącach mało przewidywalna. Mimo świetnej kondycji polskiej gospodarki indeksy wyhamowały. Indywidualni inwestorzy mają prawo czuć się niepewnie i szukać możliwości zarabiania niezależnie od kierunku zmian na giełdzie. Inwestycją którą powinni wziąć pod uwagę jest lokata NaWIGator, oferowana przez Wealth Solutions – specjalistów z zakresu tworzenia tzw. lokat strukturyzowanych. NaWIGator to 2,5-letnia inwestycja oparta o indeks WIG20 – skupiający 20 największych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Inwestycja w NaWIGatora może przynieść zysk nie tylko wtedy gdy indeks wzrośnie ale również po jego spadku, z zachowaniem pełnej gwarancji kapitału. Jeśli WIG20 zyska w ciągu trwania lokaty 30 proc. dokładnie tyle zarobi inwestor. Ale uwaga, gdyby indeks spadł o 30 proc. wówczas zysk inwestora wyniesie także 30 proc. Inwestor w 100 proc. uczestniczy w zmianie indeksu – zarówno w górę, jak i w dół. Jest jednak jeden warunek: w trakcie trwania inwestycji WIG20 nie można pokonać tzw. barier, a więc zmienić się o więcej 50 proc. w stosunku do pierwszego notowania – 24 października 2007.

[22.09.2007] db Benefit Carry Trade
db Benefit Carry Trade, produkt strukturyzowany oferowany przez Deutsche Bank PBC S.A., to nowe rozwiązanie inwestycyjne, które pozwala zyskać na różnicy stóp procentowych na świecie. Inwestując w db Benefit Carry Trade inwestujesz w waluty określonych krajów na świecie według jednej z najbardziej znanych strategii Carry Trade – strategii wykorzystującej różnicę stóp procentowych pomiędzy wybranymi krajami na świecie.

[15.09.2007] Certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank na warszawskiej Giełdzie
13 września 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się pierwsze notowanie certyfikatów strukturyzowanych, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Certyfikaty są nowatorskimi instrumentami, dającymi możliwość inwestowania w różnorodne indeksy giełdowe, czyli uzyskania przez inwestorów dostępu do syntetycznego wskaźnika danego rynku, którego nie można nabyć bezpośrednio. Dzięki temu przy niskich kosztach transakcyjnych można dywersyfikować portfel przez bezpośrednie inwestycje na międzynarodowych rynkach akcji czy rynkach surowcowych (ropa naftowa, złoto).

[21.07.2007] db Magiczna Trójka II
W sierpniu br. na GPW w Warszawie notowany będzie kolejny instrument finansowy z grupy tzw. produktów strukturyzowanych – obligacje "db Magiczna Trójka II". Zapisy na obligacje trwają od 16 do 27 lipca 2007 r. "db Magiczna Trójka II" pozwala inwestorowi osiągnąć zysk w wyniku wzrostu wartości koszyka, w którego skład wchodzą indeksy rynku akcji, surowce naturalne, indeks nieruchomości oraz indeks rynku pieniężnego.

[22.05.2007] Expander Top Nieruchomości
Doradcy finansowi Expander wprowadzili nowy produkt inwestycyjny oparty na indeksach spółek inwestujących w nieruchomości w Europie i Japonii. Stopa zwrotu z inwestycji Expander Top Nieruchomości zależy od zmian koszyka złożonego po równo z dwóch indeksów: Tokyo Stock Exchange REIT Index oraz FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone Index. W skład indeksów wchodzi łącznie 88 spółek dokonujących inwestycji w nieruchomości w Europie i Japonii. Co miesiąc liczona jest zmiana wartości koszyka w relacji do momentu rozpoczęcia inwestycji.

[02.04.2007] Obligacje Man MGS Access Note w BRE Bank
Do 4 kwietnia br. trwa subskrypcja na obligacje Man MGS Access Note, które są inwestycją w koszyk wyselekcjonowanych przez Man Investments funduszy hedgingowych. Obligacje oferowane są Klientom BRE Private Banking, którzy posiadają minimum 10 000 USD, EUR lub 100 000 SEK oraz poszukują bezpiecznych inwestycji alternatywnych, gwarantujących stabilną stopę zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Obligacje, które klienci BRE Private Banking mogą nabywać za pośrednictwem DI BRE Banku S.A. są inwestycją w portfel 16 funduszy hedge: Tisbury, Barnegat, Strategic Value Partners, Brencourt, Tykhe Capital, Bayswater, BlueCrest, Elgin, Juliusz Bear, Old Mutual, Artemid, Concordia, Jupiter, AHL (Man AHL Alpha plc), Winton, AHL (AHL Core Advanced).

[11.08.2007] Maciej Kossowski: Lokaty strukturyzowane
Na polskim rynku coraz większą popularność zdobywają tzw. lokaty strukturyzowane. To kolejna obok funduszy inwestycyjnych czy depozytów bankowych forma lokowania oszczędności. W Europie Zachodniej w "strukturach" jest już prawie 600 mld euro. W Polsce rynek dopiero raczkuje. Jak każdy produkt finansowy lokaty strukturyzowane mają swoje "tajemnice". Warto je poznać, by przygotować się na prawdziwy wysyp tego typu ofert, który czeka nas po wakacjach. Lokata strukturyzowana to połączenie dwóch elementów: obligacji i opcji. Dzięki zastosowaniu obligacji inwestor ma pewność odzyskania zainwestowanego kapitału (lub też jego znacznej, z góry określonej, części) po zakończeniu inwestycji.

[30.06.2007] Marcin Kobus: Produkty strukturyzowane w 4 odsłonach
Niniejszy artykuł poświęcony został tematyce instrumentów określanych jako produkty strukturyzowane. Temat produktów strukturyzowanych staje sie w obecnych warunkach rynkowych tematem coraz bardziej żywym. Mówiąc o obecnych warunkach rynkowych mam na myśli niskie stopy procentowe, wysoki poziom cen akcji na GPW i rosnącą niepewność co do dalszych ich wzrostów, a także obecną strukturę oszczędności w Polsce. Mając na uwadze chociażby tylko te czynniki można przewidzieć bogatą przyszłość dla produktów strukturyzowanych, które to swoje rentowności opierają na wzrostach pewnych wybranych elementów rynku, dając jednocześnie pełną gwarancję zainwestowanego kapitału. W dalszej części artykułu obiecuję rozwinąć tą bardzo ogólną definicję tego instrumentu, którego konstrukcje są naprawdę wielorakie.

[27.05.2007] Jan Mazurek: Produkty strukturyzowane – mity i rzeczywistość
Podejmowanie decyzji na podstawie ulotek reklamowych, gdzie pisze się zazwyczaj o korzyściach może przynieść w przyszłości wiele rozczarowania i nieporozumień. Często nie zdajemy sobie sprawy ze skutków zapisu, że gwarancja zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału jest ważna jedynie od dnia wygaśnięcia produktu. Przy wcześniejszym przedstawieniu emitentowi takiego produktu do wykupu należy liczyć się ze znaczną stratą. Może być to przykre doświadczenie po kilkuletnim zamrożeniu środków.

[20.04.2007] Obligacje strukturyzowane
Pierwszy produkt strukturyzowany (obligacja strukturyzowana), wyemitowany przez Deutsche Bank Londyn, pojawił się na giełdzie w Warszawie 25 sierpnia 2006 r. Instrument notowany jest na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotnym fixingu), zgodnie z harmonogramem sesji dla tego typu notowań. Obrót produktem odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku zwykłej obligacji zerokuponowej.

[18.03.2007] Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Deutsche Bank
db Benefit BRIC, produkt strukturyzowany oferowany przez Deutsche Bank PBC S.A., to nowe rozwiązanie inwestycyjne dostosowane do obecnego, nieprzewidywalnego rynku, które umożliwia inwestycje na rynkach krajów BRIC – Brazylii, Rosji, Indii, Chin. Inwestycja w db Benefit BRIC w okresie od stycznia 2001 do stycznia 2007 wygenerowała ponadprzeciętną stopę zwrotu – aż 108,2% (podkreślić jednak należy, że taki wynik inwestycji jest hipotetyczną historyczną stopą zwrotu i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości).

[15.03.2007] Certyfikaty indeksowe ERSTE Bank na GPW
Od 1 marca 2007 r. przedmiotem obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są certyfikaty indeksowe na indeks NTX. "Certyfikaty Erste Bank na warszawskiej giełdzie to pierwsza tego typu oferta na polskim rynku. Wyniki historyczne wskazują, że stopa zwrotu za ostatnie dwa lata dla inwestycji w złotych w indeks NTX wyniosła około 55%" – mówi Marek Wardzyński z Erste Securities Polska.

[03.03.2007] Ruszyła subskrypcja Fortis FreeProfit
Fortis FreeProfit pozwala zarabiać na światowych rynkach giełdowych bez ryzyka utraty kapitału i to nawet w przypadku gdy ceny akcji spadają. Zysk wypracowany przez fundusz jest wypłacany w formie nieopodatkowanych dywidend. W pierwszym roku dywidenda jest gwarantowana i wynosi 5%. Dywidendy w drugim i trzecim roku są uzależnione od wyników koszyka i nie są ograniczone z góry. Jest to fundusz terminowy, czyli utworzony na 3 lata, a jego tytuły można nabyć jedynie w czasie subskrypcji w dniach 1-29 marca 2007 r.

[24.02.2007] Man Investments wchodzi na polski rynek
Jak podaje "Puls Biznesu" na rynku polskim pojawi się wkrótce Man Investments, przedstawiciel światowej czołówki funduszy hedgingowych. Man zaoferuje w Polsce obligacje indeksowane z ochroną kapitału, oparte na indeksach MGS Access.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Inwestycje alternatywne"

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: