Sztuczna inteligencja zastąpi księgowych

rynek pracy

Według danych w I kwartale 2018 r. w Polsce funkcjonowało 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D (polskich i zagranicznych) zatrudniających 279 tys. osób.

  • Docelowo roboty mogą zastąpić nawet jedną piątą etatowych pracowników.
  • Polscy przedsiębiorcy przeznaczają średnio 334 godzin w roku na dopełnienie różnych formalności – dlatego decydują się na outsourcing usług księgowych.
  • Process Solutions zostało wyróżnione jako najlepsza firma księgowa w 2018 roku, nagrodzona za najszybszy rozwój operacyjny spośród wszystkich firm outsourcingowych.

 Najbliższe lata ukształtują przyszły rynek pracy, w którym cyfryzacja i automatyzacja będą odgrywać ważną rolę. Badania World Economic Forum wskazują, że aż 65 proc. dzieci rozpoczynających naukę, będzie pracować w zawodach, których obecnie jeszcze nie znamy. Co więcej, roboty i postępująca automatyzacja są również odpowiedzią na największy problem przedsiębiorców – brak rąk do pracy. Według McKinsey Global Institute już do 2030 roku roboty przejmą ok. 800 mln miejsc pracy.

Robotyzacja księgowości

Sektor nowoczesnych usług księgowych przechodzi intensywną cyfrową transformację, która wpłynie na znaczne przyspieszenie procesowania dokumentów, a w efekcie wygeneruje realne oszczędności dla biznesu. Jednak zastąpienie pracy ludzi nie będzie możliwe przy bardziej zaawansowanych czynnościach, które wymagają eksperckiej wiedzy na temat lokalnego prawa czy podatków, tzw. accounting compliance. Jest to najważniejszy obszar rozwoju wyspecjalizowanych firm outsourcingowych.

– Część naszej pracy stanowią powtarzalne procesy, które mogą być przejmowane przez inteligentne systemy księgowe. Pracujemy nad zaawansowanymi rozwiązaniami aby  funkcje operacyjne były coraz częściej realizowane przez systemy. Wprowadzi to nową jakość i pozytywnie wpłynie na szybkość procesowania dokumentów – komentuje Tomasz Tąkiel z Process Solutions.

 Wyzwania na rynku pracownika

Rynek pracy staje się coraz trudniejszy – niedobór wykwalifikowanych kandydatów, brak kompetencji, wysokie oczekiwania finansowe czy brak zainteresowania młodych osób zawodem to największe wyzwania rynku. Eksperci wyróżniają rosnące znaczenie młodych talentów oraz tzw. srebrną gospodarkę jako ważny trend. Coraz więcej osób konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje, niezależnie od wieku, często pracując na własny rachunek. W tej chwili tylko w Unii Europejskiej jest już ok 30,6 mln takich przypadków.

Zapotrzebowanie na usługi finansowe dynamicznie wzrasta z roku na rok i stawia przed nami duże wyzwania. Nie pomaga w tym niż demograficzny i zmieniające się wymagania rynku pracy, do którego musimy się dostosować. Tym bardziej cieszymy się że nasza praca została zauważona i doceniona –  dodaje Tomasz Tąkiel.

Doradztwo zlecane poza firmę

 Według Banku Światowego polscy przedsiębiorcy potrzebują średnio 334 godzin w roku na dopełnienie wszelkich formalności – to najwięcej w Europie.  Odpowiedzię na to jest rosnący trend outsourcowania usług księgowych. Według danych za I kwartał 2018 r. w Polsce funkcjonowało 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D. Zewnętrzna obsługa księgowa zapewnia przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu firmy, dodatkowo generując oszczędność czasu i kosztów.

Oprócz samego doradztwa w zakresie księgowości od ekspertów oczekuje się monitorowania aktualnych zmian w prawie i przygotowania do tego przedsiębiorstwa, a także zabezpieczenia przed ryzykiem prawnym i finansowym związanym z prowadzeniem biznesu. Duże firmy utrzymują nie tylko wysoki poziom ekspertów, ale również podążają za zmianami i zapewniają certyfikację doradcom czy potrzebne szkolenia.

 Nagroda dla najlepszej firmy księgowej w Polsce

Intensywne inwestycje w rozwój i szkolenie ekspertów zostały docenione przez niezależną instytucję Outsourcing Stars, podczas VI edycji konkursu, wyróżniając Process Solutions jako najlepszą firmę księgową 2018 roku. Jest to międzynarodowe wyróżnienie, które docenia rozwój najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych. Konkurs miał na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast skupiających ten biznes w Polsce.

Źródło: www.cluepr.pl

Oceń ten artykuł: