Według danych w I kwartale 2018 r. w Polsce funkcjonowało 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D (polskich i