Ilu Polaków musi mieszkać w chłodzie?

Ilu Polaków musi mieszkać w chłodzie?

Spadek temperatur za oknem sprawia, że temat ogrzewania staje się bardziej aktualny. Podobnie jak co roku, Polacy narzekają na koszty ogrzewania. Takie wydatki rzeczywiście stanowią duże obciążenie dla wielu budżetów domowych. Ciekawe dane Eurostatu pokazują jednak, że systematycznie zmniejsza się odsetek Polaków niemogących odpowiednio ogrzać swojego lokum.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) regularnie sprawdza wiele aspektów związanych z jakością życia oraz zagrożeniem biedą. Wspomniana instytucja w ramach swoich badań dotyczących ubóstwa, szacuje m.in. udział mieszkańców krajów członkowskich UE, którzy doświadczają różnych przejawów niedostatku. Jednym z takich przejawów jest niemożność wystarczającego ogrzania lokum.

Wedle danych Eurostatu, udział mieszkańców Polski niemogących odpowiednio ogrzać swojego domu lub lokalu, przez kolejne lata zmieniał się następująco:

Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl powyższe wyniki bez wątpienia są optymistyczne i pokazują, że skala tzw. ubóstwa energetycznego zmniejszała się z roku na rok. Zaprezentowane powyżej dane warto porównać z udziałem mieszkańców Polski narażonych na biedę lub społeczne wykluczenie. Ten kolejny wskaźnik przez ostatnie lata zmieniał się następująco:

Drugi z analizowanych wskaźników potwierdza, że od połowy minionej dekady znacząco zmniejszyła się skala ubóstwa w Polsce. Trudno oczekiwać innych wyników, skoro Polska przez ostatnie 12 lat – 13 lat cechowała się wysokim średniorocznym tempem wzrostu gospodarczego i równomiernością rozkładu dochodów zbliżoną do unijnej średniej.

Źródło: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Oceń ten artykuł: