Każdego roku umiera blisko 2 miliony ludzi z przyczyn związanych z pracą

Każdego roku umiera blisko 2 miliony ludzi z przyczyn związanych z pracą

Każdego roku umiera blisko 2 miliony ludzi z przyczyn związanych z pracą

Działająca przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization), opublikowała w połowie września pierwsze globalne szacunki dokonane wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) dotyczące chorób i urazów doznanych w miejscu pracy. Szacunki te określają poziom możliwych do uniknięcia przedwczesnych zgonów spowodowanych przyczynami związanymi z pracą.

Choroby i urazy związane z pracą były odpowiedzialne za śmierć 1,9 mln osób w 2016 roku – wynika z pierwszych wspólnych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Zgodnie z „WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury, 2000-2016: Global Monitoring Report”, większość zgonów związanych z pracą była spowodowana chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Choroby niezakaźne stanowiły 81 procent zgonów. Najczęstszymi przyczynami zgonów były: przewlekła obturacyjna choroba płuc (450 000 zgonów), udar mózgu (400 000 zgonów) i choroba niedokrwienna serca (350 000 zgonów). Urazy zawodowe były przyczyną 19 procent zgonów (360 000 zgonów).

W badaniach uwzględniono 19 czynników ryzyka zawodowego, w tym narażenie na długie godziny pracy oraz narażenie w miejscu pracy na zanieczyszczenie powietrza, czynniki astmatyczne, rakotwórcze, ergonomiczne czynniki ryzyka i hałas. Najważniejszym czynnikiem ryzyka było narażenie na długie godziny pracy – związane z około 750 000 przypadkami zgonów. Narażenie w miejscu pracy na zanieczyszczenie powietrza (pył zawieszony, gazy i dymy) było przyczyną 450 000 zgonów.

„To szokujące widzieć, że tak wielu ludzi dosłownie ginie z powodu swojej pracy” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO. „Nasz raport jest sygnałem ostrzegawczym dla krajów i przedsiębiorstw, aby poprawić i chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez dotrzymanie zobowiązań do zapewnienia powszechnego objęcia zasadami BHP” – dodał.

Choroby i urazy związane z pracą obciążają systemy opieki zdrowotnej, zmniejszają produktywność i mogą mieć katastrofalny wpływ na dochody gospodarstw domowych – ostrzega raport. W skali globalnej liczba zgonów związanych z pracą w przeliczeniu na liczbę ludności spadła o 14 procent w latach 2000-2016. Może to odzwierciedlać poprawę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednak zgony z powodu chorób serca i udaru mózgu związane z narażeniem na długie godziny pracy wzrosły odpowiednio o 41 i 19 procent. Odzwierciedla to tendencję wzrostową w tym stosunkowo nowym i psychospołecznym czynniku ryzyka zawodowego.

Każdy czynnik ryzyka posiada unikalny zestaw działań zapobiegawczych, które są przedstawione w raporcie monitorującym, który pozwoli właściwie ukierunkować rządy, w porozumieniu z pracodawcami i pracownikami. Na przykład, zapobieganie narażeniu na długie godziny pracy wymaga porozumienia w sprawie zdrowych maksymalnych limitów czasu pracy. Aby zmniejszyć narażenie w miejscu pracy na zanieczyszczenie powietrza, zaleca się kontrolę zapylenia, wentylację i środki ochrony osobistej.

„Tym prawie 2 milionom przedwczesnych zgonów można zapobiec. Należy podjąć działania w oparciu o dostępne badania, aby zająć się zmieniającym się charakterem zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą” – powiedziała dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Środowiska, Zmian Klimatu i Zdrowia w WHO.

Nieproporcjonalnie duża liczba zgonów związanych z pracą występuje u pracowników w Azji Południowo-Wschodniej i na zachodnim Pacyfiku, u mężczyzn i osób w wieku powyżej 54 lat.

W sprawozdaniu zauważono, że całkowite obciążenie chorobami związanymi z pracą jest prawdopodobnie znacznie większe, ponieważ w przyszłości należy jeszcze określić ilościowo utratę zdrowia spowodowaną kilkoma innymi zawodowymi czynnikami ryzyka. Ponadto skutki pandemii COVID-19 dodadzą kolejny wymiar do tego obciążenia, który zostanie uwzględniony w przyszłych szacunkach.

 

Źródło: International Labour Organization

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: