Działająca przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization), opublikowała w połowie września pierwsze globalne szacunki dokonane wspólnie ze Światową

W pracy nie tylko zarabiamy, ale też możemy narazić się na choroby. Jakie? Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są