Działająca przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization), opublikowała w połowie września pierwsze globalne szacunki dokonane wspólnie ze Światową