Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

W piątek 7 czerwca 2019 r., Minister Inwestycji i Rozwoju przedstawił projekt ustawy, który wesprzeć ma społeczeństwo w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zakup własnego „M” miałby być nawet o 30% tańszy niż w obecnych warunkach nabycia mieszkania od dewelopera.

 

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (nr z wykazu 529) realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego (Uchwała Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.). Budownictwo w ramach kooperatywy mieszkaniowej oparte jest na idei spółdzielni. Grupa inwestorów, którymi są przyszli mieszkańcy, realizuje budowę budynku, w ten sposób, że część prac wykonuje we własnym zakresie. To oni podejmują inicjatywę budowlaną, a następnie uczestniczą w niej na każdym etapie realizacji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, idea kooperatyw mieszkaniowych pozwala na spore oszczędności przy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.

„Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest zmniejszenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20–30%.” (Uzasadnienie projektu, nr z wykazu 529).

W projekcie ustawy zawarto definicję kooperatywy:

„Kooperatywa mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem co najmniej trzech osób fizycznych współdziałających ze sobą wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez realizację przedsięwzięcia polegającego na:

1) nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego albo

2) nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej co najmniej trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo

3) nabyciu budynku oraz przeprowadzeniu w nim robót budowlanych, po których zakończeniu będą się w nim znajdowały się co najmniej trzy samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) – zwanego dalej „inwestycją mieszkaniową”. (nr z wykazu 529).

 

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: