Sejm nie przyjął weta Senatu ws. nowelizacji ustaw ingerujących w wymiar sprawiedliwości

Sejm nie przyjął weta Senatu ws. nowelizacji ustaw ingerujących w wymiar sprawiedliwości

W czwartek 23 stycznia 2020 r., podczas 4. posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, posłowie oddalili senacki wniosek o odrzucenie tzw. ustawy kagańcowej.

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia 2019 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 69), wprowadza definicję sędziego, ale i zmienia kształt osobowy kolegium sądów. Przede wszystkim jednak, ustanawia zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP. Tym samym, zdaniem jej przeciwników, upolitycznia, czy też po prostu uderza wprost w konstytucyjną zasadę niezawisłości sądów. Senat liczył, ze Sejm przyjmie jego wniosek o odrzucenie projektu, jednak w czwartek 23 stycznia 2020 r., podczas drugiego dnia 4. posiedzenia, posłowie odrzucili weto senatorów i przyjęli ustawę, nazywaną powszechnie w mediach „kagańcową”.

Przyjęcie ustawy przez Sejm, tego samego dnia skomentowało Ministerstwo Sprawiedliwości: „Sejm nie zgodził się dziś (23 stycznia 2020 r.) na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. (…) pozwoli utrwalić konstytucyjny standard apolityczności sędziów oraz realizuje zasadę transparentności organów władzy sądowniczej i sędziów. W żadnym przypadku nie ogranicza niezawisłości sędziów, którzy stanowią ważny element demokratycznego państwa prawa” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: