Rzetelny jak budżetówka

Rzetelny jak budżetówka

41% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że to właśnie podmioty ze sfery publicznej są rzetelne – wynika z badania „Rzetelność branżowa” przeprowadzonego przez Keralla Research dla Rzetelnej Firmy, programu działającego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Polscy przedsiębiorcy zwracają także uwagę, że rzetelność ich kontrahentów zmienia się w czasie.

Większość (91,3%) właścicieli polskich firm przyznaje, że rzetelny kontrahent to taki, który terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań i trzyma się ustaleń. Dla pozostałych badanych, rzetelny to ten, który w ogóle płaci, nawet, jeśli przekracza terminy płatności (3,3%) czy informuje o swoich problemach – nie unika kontaktu (2,7%).

Blisko co trzeci przedsiębiorca w odpowiedzi na pytanie, co trzeba zrobić, aby zasłużyć na miano rzetelnego, odpowiada „wystarczy płacić terminowo”. Takim sektorem gospodarczym w opinii właścicieli polskich firm są właśnie państwowe jednostki budżetowe. Te podmioty nie ogłaszają przetargów, jeśli nie mają zabezpieczonych na dany cel środków. Ponadto, w świadomości przedsiębiorców, zawsze działają zgodnie z literą prawa, nie są zagrożone bankructwem, a w razie problemów mają zapewnione wsparcie ze strony państwa. Największym zaufaniem budżetówkę darzą przedsiębiorcy ze wschodnich regionów kraju. Tam prawie połowa (46 procent) badanych firm przyznaje, że to rzetelny kontrahent. Najmniejsze zaufanie wobec podmiotów ze sfery publicznej mają firmy z regionu centralnego: zaledwie 27 procent – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

W ocenie przedsiębiorców na miano rzetelnego kontrahenta zasługuje także ten, który nie unika kontaktu w razie trudności finansowych (25,3%), uprzedza o problemach (11,7%), jest lojalny wobec kontrahentów (6%) czy wywiązuje się z umowy (5,4%).

Rzetelność nie trwa wiecznie

Ponad siedmiu na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że rzetelność kontrahenta zmienia się w czasie. Uważają, że kontrahent, którzy był bardzo dobrym płatnikiem, może nagle przestać regulować swoje zobowiązania przez to, że ktoś inny mu nie zapłacił.

Jak pokazują inne badania Krajowego Rejestru Długów, ponad połowa (56,1 procent) przedsiębiorców przyznaje, że na ich zdolność do regulowania własnych zobowiązań wpływa przede wszystkim brak płatności od kontrahentów. Doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że rzetelność płatnicza może zmienić się z biegiem miesięcy, a nawet lat. Część z nich nie płaci, ponieważ nie ma pieniędzy z powodów zatorów płatniczych, ale jest też grupa firm, która celowo nie płaci na czas. Niezależnie od powodów, widać, że rzetelność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba sprawdzać kontrahentów – przyznaje Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Blisko połowa badanych mówi, że często na zmianę rzetelności danej firmy wpływa sam rynek i zachowania innych. Kiedy właściciele firm zauważają, że inni kredytują swoją działalność ich kosztem – sami też zaczynają to robić. 46% przedsiębiorców uważa, że na zmianę postawy rzetelności wpływa sezonowość danej firmy, zmiany przepisów czy konkurencja.

Poznasz nierzetelnego po czynach jego

Wiele firm (89%) uważa, że nierzetelny kontrahent jest trudny w kontaktach. Prawie jedna trzecia ankietowanych mówi, że nierzetelny kontrahent unika zobowiązań pisemnych. Zachowania, jakie według przedsiębiorców świadczą o tym, że kontrahent nie działa fair, to także niechęć do dostarczenia dokumentów finansowych (23,3%), zmiana ustaleń w trakcie kontraktu (22%) czy naleganie na zaliczkę przed rozpoczęciem współpracy (11%). Przedsiębiorcy uznają także, że nierzetelny płatnik to taki, który zalega z zapłatą należności od 15 do 30 dni (39%).

Źródło: KRD

Oceń ten artykuł: