Rzetelność można definiować na wiele sposobów, ale bez wątpienia to, czy ktoś płaci terminowo za towary i usługi, jest istotnym

41% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że to właśnie podmioty ze sfery publicznej są rzetelne – wynika z badania „Rzetelność

Budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe i transport to trzy nierzetelne branże według przedsiębiorców – wynika z badania „Rzetelność branżowa”, przeprowadzonego przez Keralla