Do 13 września mają zostać skorygowane stawki opłat za prąd

W środę 28 sierpnia 2019 r., Minister Energii obwieścił informację w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania (M.P. 2019, poz. 775). Obwieszczenie ma umożliwić sprzedawcom energii elektrycznej dostosowanie aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. Czas na to mają do 13 września.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw:

„Minister właściwy do spraw energii ogłasza (…) pozostałe koszty jednostkowe (…) dla grup odbiorców końcowych określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej oraz stawkę dofinansowania, wyrażonego w zł/MWh, uwzględniając ceny sprzedaży energii elektrycznej za lata 2017 lub 2018, a przy ogłaszaniu pozostałych kosztów jednostkowych także koszty jednostkowe za lata 2017 lub 2018” (Dz.U. 2018, poz. 2538).

W wypełnieniu tego obowiązku, 28 sierpnia Minister Energii w 3 załącznikach do obwieszczenia ogłosił:

a) pozostałe koszty jednostkowe:

  • kosztów własnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kosztów bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • marży uzależnionej od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym;

b) stawkę dofinansowania wynoszącą 15,00 zł/MWh.

Informacje zamieszczone w obwieszczeniu mają umożliwić spółkom obrotu dostosowanie cen i stawek opłat za prąd do tych z 2018 r. poprzez wyliczenie:

  • kwoty różnicy ceny za I półrocze 2019 r. przez spółki obrotu oraz odbiorców końcowych kupujących energię bezpośrednio na giełdzie,
  • kwoty rekompensaty finansowej za każdy miesiąc II półrocza 2019 r. przez spółki obrotu,
  • kwoty dofinansowania za II półrocze 2019 r. w ramach pomocy de minimis przez średnich i dużych przedsiębiorców.

Jak informuje Ministerstwo Energii:

„…spółki obrotu (sprzedawcy) mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 r. Rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.” (www.gov.pl/web/energia).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: