W środę 28 sierpnia 2019 r., Minister Energii obwieścił informację w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania (M.P. 2019,