Royal Polska TUnŻ S.A.


Royal Polska TUnŻ S.A.

Dane teleadresowe:

Royal Polska TUnŻ S.A.
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21
tel.: (48) (22) 525-11-11
faks: (48) (22) 525-11-00
infolinia: 00 801 106 106
www.royalpolska.com

Ubezpieczyciel o sobie:

Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA specjalizuje się w indywidualnych i grupowych ubezpieczeniach na życie. Stawia sobie za cel oferowanie swoim Klientom najwyższej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych. Kapitał akcyjny Royal Polska wynosi 170 milionów 750 tysięcy złotych. Jest to jeden z najwyższych kapitałów akcyjnych wśród firm ubezpieczeniowych. Jest gwarancją siły i stabilności Towarzystwa, a z drugiej strony stanowi o potencjale inwestycyjnym firmy i zainteresowaniu akcjonariuszy szybkim rozwojem spółki. Właścicielem 95% akcji Towarzystwa jest Wiener Städtische – czołowa austriacka grupa ubezpieczeniowa.

 

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Oceń ten artykuł: