FinLife TU na Życie S.A.


FinLife TU na Życie S.A.

Dane teleadresowe:

FinLife TU na Życie S.A.
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 80
tel.: (48) (22) 569-49-00
faks: (48) (22) 569-49-99
infolinia: 0 801 11 11 22
www.finlife.com.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna już od 10 lat zapewnia swoim Klientom opiekę i ochronę ubezpieczeniową. Nasze korzenie sięgają 1996 roku, kiedy to powstało towarzystwo ubezpieczeń na życie Cigna S.A. Od roku 2001 działamy pod nazwą FinLife. Nasz kapitał akcyjny wynosi 147 mln PLN, co stawia nas w czołówce wśród towarzystw ubezpieczeń na życie. Wchodzimy w skład grupy SUOMI GROUP, której głównym uczestnikiem jest akcjonariusz FinLife TU na Życie S.A. firma SUOMI MUTUAL – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. SUOMI MUTUAL jest jednym z najstarszych i najzamożniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w Finlandii. Powstało w 1890 r. i prowadzi działalność ubezpieczeniową również w krajach nadbałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii. Na koniec 2005 roku wartość jego portfela inwestycyjnego wyniosła ponad 6 mld EUR.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: